© Всі права захищені.

Наукова діяльність

Наукова тема кафедри хореографії:

«Хореографія як художньо-естетичний феномен: творчі, педагогічні, мистецтвознавчі аспекти»

В рамках наукової теми кафедри науково-педагогічними працівниками аналізуються історичні засади розвитку хореографічного мистецтва та видатних особистостей в хореографічному просторі, досліджуються педагогічні, творчі та мистецтвознавчі аспекти розвитку хореографічного мистецтва України, світу та їх зв’язок з  іншими видами мистецтв.

Невід’ємною складовою підвищення та активізації наукової роботи кафедри є:

  • Підвищення публікаційної активності науково-педагогічних працівників у науковому збірнику «АРТ-платформа», фахових наукових виданнях України та виданнях внесених до баз Web of Science, Scopus.
  • Залучення науково-педагогічних працівників кафедри та здобувачів освіти до участі у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, семінарах-практикумах, майстер класах.

План роботи творчо-дослідної платформи DANCE ART на 2022-2023 н.р

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ГРУПИ СЕТ- Б-319  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «СЦЕНІЧНО-ЕСТРАДНІ ЖАНРИ» У ІХ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ» 

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ГРУПИ СЕТ- Б-319 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «СЦЕНІЧНО-ЕСТРАДНІ ЖАНРИ» У ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЇ НА ТЕМУ: «РЕАКЦІЇ ТІЛА ПІД ЧАС ВІЙНИ, ПОСТУПОВЕ ПОВЕРНЕННЯ ДО ТАНЦЮ ІЗ КРИЗОВОГО СТАНУ» 

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ГРУПИ СЕТ- Б-319 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «СЦЕНІЧНО-ЕСТРАДНІ ЖАНРИ» У ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЇ НА ТЕМУ: «ТАНЕЦЬ ТА ХОРЕОГРАФІЯ БЕЗ МЕТОДИЧКИ. АНАЛІЗ ТА ВАРІАНТИ ДІЇ» 

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ГРУПИ СЕТ- Б-319 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «СЦЕНІЧНО-ЕСТРАДНІ ЖАНРИ» У ГОСТЬОВІЙ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЇ З ЮЛІЄЮ В’ЯЧЕСЛАВІВНОЮ ГРЕЖИНЕЦЬ

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ГРУПИ СЕТ- Б-319 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «СЦЕНІЧНО-ЕСТРАДНІ ЖАНРИ» У ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЇ НА ТЕМУ «СУЧАСНИЙ ТАНЕЦЬ ТА ЙОГО СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ»

Участь НПП кафедри хореографії та здобувачів освіти ОПП Хореографія у форумі академічної доброчесності, організованого НАЗЯВО

УЧАСТЬ НПП КАФЕДРИ ХОРЕОГРАФІЇ У МІЖНАРОДНІЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ «СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВОЄННИЙ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС»

Участь здобувачів освіти та НПП кафедри хореографії у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «МИСТЕЦТВО ТА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

V Всеукраїнська науково-практична конференція КМАЕЦМ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАВСЬКОЇ ПРАКТИКИ, СИСТЕМИ ОСВІТИ Й НАУКОВИХ

© Всі права захищені.
Догори