© Всі права захищені.

Публічна інформація


Освітньо-професійні програми 2020 року:

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійні програми:

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст
Експертні висновки (молодший спеціаліст)

Концепція освітньої діяльності:

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

© Всі права захищені.

Догори