© Всі права захищені.


Освітньо-професійні програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 024 Хореографія

Спеціальність 025 Музичне мистецтво

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво


Другий (магістерський) рівень вищої освіти


Спеціальність 025 Музичне мистецтво

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво


© Всі права захищені.

Догори