© Всі права захищені.


Освітньо-професійні програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 025 Музичне мистецтво

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво


Другий (магістерський) рівень вищої освіти


Спеціальність 025 Музичне мистецтво

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво


© Всі права захищені.

Догори