© Всі права захищені.

Кафедра музично-теоретичних дисциплін


Кафедра музично-теоретичних дисциплін провадить освітню, методичну, творчу та наукову діяльність за спеціальністю 025 Музичне мистецтво.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за двома рівнями вищої освіти денної та заочної форм навчання.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійні програми:

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма:

Музичне мистецтво (кваліфікація Магістр музичного мистецтва. Викладач закладу вищої освіти)

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців галузі культури і мистецтва, що володіють фундаментальними знаннями для здійснення творчої та педагогічної діяльності в галузі вокально-музичного мистецтва, з організації професійної музичної діяльності, менеджменту галузі шоу-бізнесу, враховуючи соціально-культурні потреби різних соціальних груп населення, передбачаючи сучасні вимоги ринку праці та роботодавців. Оволодіння знаннями та спеціальними компетентностями з дисциплін теоретично-музичного комплексу, з історії музичного мистецтва, опанування базовими навичками гри на фортепіано та акомпанементу складають важливу частку у процесі підготовки фахівців даних галузей.

Пошта: music@kmaecm.edu.ua

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ, ПРОФЕСОР, ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Дудко Микола Іванович

ПРОФЕСОР КАФЕДРИ, КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ, ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Овчаренко Ганна Едуардівна

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ, КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ДОЦЕНТ

Каблова Тетяна Борисівна

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ, КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Пальцевич Юлія Миколаївна

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ, КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Оленюк Діана Василівна

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ, ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Лис Олена Володимирівна

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ

Коваленко Наталія Іванівна

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ, КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

Місько Наталія Валентинівна

ЛАБОРАНТ КАФЕДРИ

Скрипченко Денис Вадимович

© Всі права захищені.
Догори