© Всі права захищені.

Бібліотека

Наукова бібліотека Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв – це інформаційно-культурний простір, що забезпечує транзит фахової інформації у всі підрозділи навчального закладу, впроваджує інноваційні продукти, як види культурної діяльності, які впливають на загально-пізнавальний інтерес, фаховий і культурний рівень розвитку студентів.

Наша команда кожного для плідно працює у напрямку стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року.  За останні роки було створено електронний каталог наукової та навчально-методичної  літератури Академії, до якого надано доступ усім учасникам освітнього процесу. Простір бібліотеки організовано у форматі культурно-освітнього хабу, комфортного для навчання та творчої реалізації. Простір оснащено усією необхідною технікою як для індивідуальної роботи так і для публічних презентацій.

Ми також не забуваємо про культурно-мистецьку складову, тому кожного місяця організовуємо виставки картин та фотографій сучасних митців.

Запрошуємо відвідати нашу бібліотеку та завжди раді співпраці!

Наші колаборації:

  • Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва
  • Міська спеціалізована молодіжна бібліотека “Молода гвардія”
  • ТОВ “Антиплагіат” (Unicheck)
  • Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал”НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ

Назва журналу

Опис журналу

Категорія

Державна реєстрація

«Культура і мистецтво у сучасному світі»


Збірник наукових праць “Культура і мистецтво у сучасному світі” висвітлює актуальні теми теорії та історії української і світової культури, теоретичні та творчі проблеми розвитку культури в сучасних умовах. Матеріали можуть бути корисними для наукових і педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, а також для широкої громадськості.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 02.07.2020 року № 886 за спеціальностями: 021«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 034 «Культурологія».

КВ № 24361-14201 ПР 

від 03.03.2020 р.

«Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв»


В журналі висвітлюються актуальні питання культурології та мистецтвознавства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886 як фахове видання категорії Б зі спеціальностей: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 024 Хореографія; 025 Музичне мистецтво; 026 Сценічне мистецтво; 034 Культурологія.

КВ № 19938-9738ПР

 від 17.05.2013 р.

«Культура України»Збірник наукових праць “Культура України” охоплює:

– актуальні питання культурології: теорія та історія культури; світова культура і міжнародні зв’язки; этнокультурологія та культурна антропологія; українська культура; музеєзнавство, прикладна культурологія, культурні практики;

– актуальні питання мистецтвознавства: теорія та історія мистецтва; музичне мистецтво; театральне мистецтво; кіномистецтво; телевізійне мистецтво; образотворче мистецтво; дизайн та ін., а також міждисциплінарні дослідження в суміжних областях.

Збірник затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020 р. як фахове видання з культурології та мистецтвознавства (категорія «Б»), спеціальності: 034 — Культурологія; 021  — Аудіовізуальне мистецтво та виробництво; 024 — Хореографія; 025 — Музичне мистецтво; 026 — Сценічне мистецтво.

КВ №13567-2540Р 

від 26.12.2007 р.

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство»


У журналі публікуються статті з такої тематики: театральне мистецтво; музичне мистецтво; кіно-, теле- та інші екранні мистецтва; образотворче та декоративно-прикладне мистецтво і архітектура; хореографічне мистецтво; технічна естетика і дизайн; теорія та історія мистецтва і т. ін.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 02.07.2020 року № 886 за спеціальностями: 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво».

КВ № 24360-14200 ПР

від 03.03.2020 р.

«Науковий вісник»

Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого


Збірник наукових праць «Науковий вісник» є виданням Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (заснований 2006 р.). Це рецензований часопис з відкритим доступом, що презентує сучасний розвиток та досягнення театру, кіно і телебачення, динаміку сучасних процесів у цих галузях як в Україні, так і за кордоном.

Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 26.11.2020 року № 1471 за спеціальностями:

026 «Сценічне мистецтво», 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»,

034 «Культурологія», 025 «Музичне мистецтво».

КВ № 11161-41Р

від 14.04.2006

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво»«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво» є важливим міжнародним форумом, на сторінках якого обговорюються питання науки і практики всіх видів сценічного мистецтва. Тут можуть висуватись і піддаватись дискусії гіпотези як науково-теоретичного, так і творчо-педагогічного характеру. Такий підхід свідчить, що історія сценічного мистецтва має сучасне значення, що мистецтвознавчим дослідженням потрібна методологія, а театральній критиці та педагогіці інформаційне поле для дискусій.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 420 від 15.04.2021 науковий журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі знань «Мистецтвознавство» зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво»

КВ № 23120-12960 Р 

від 25.01.2018

«Мистецтвознавчі записки»


Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки» має на меті висвітлення різноманітної історичної та теоретичної проблематики мистецтвознавства. Тематика статей пов’язана як із сучасною мистецькою практикою, так і з художньою культурою минулих епох. У статтях представлено широкий спектр сучасної мистецтвознавчої думки. Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків мистецтва та культурології, викладачів, аспірантів та студентів гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами художньої культури.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886 як фахове видання категорії Б зі спеціальностей: 022 Дизайн; 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 024 Хореографія; 025 Музичне мистецтво; 026 Сценічне мистецтво.

КВ № 21135-10935ПР

від 08.12.2014 р.

«Танцювальні студії»У науковому журналі висвітлюються актуальні питання теорії, історії та практики вітчизняної та зарубіжної хореографічної культури, а також міждисциплінарні проблеми, дотичні до означеної сфери.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 29.06.2021 року No 735 за спеціальністю 024 «Хореографія».

КВ № 23124-12964 Р 

від 25.01.2018


© Всі права захищені.
Догори