© Всі права захищені.

Факультет музичного мистецтва


На факультеті музичного мистецтва здійснюється підготовка фахівців галузі знань 02 Культура та мистецтво за спеціальністю 025 Музичне мистецтво освітніх ступенів бакалавра і магістра денної та заочної форм навчання.

До складу факультету входять три кафедри:

  • кафедра естрадного співу (випускова)
  • кафедра музично-теоретичних дисциплін
  • кафедра гуманітарних дисциплін

Більше інформації за телефоном: +38 093 059 17 57

dekanat@kmaecm.edu.ua


ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ, КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Палійчук Анна Вікторівна

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ, КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ДОЦЕНТ

Левко Вероніка Іванівна

КЕРІВНИК НАПРЯМУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЩОУ-БІЗНЕСУ

Ясинський Михайло Євгенович

ЗАВІДУВАЧ НАВЧАЛЬНОЇ МАЙСТЕРНІ

Семенова Марина Сергіївна© Всі права захищені.
Догори