© Всі права захищені.

Кафедра гуманітарних дисциплін


ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

Кафедра гуманітарних наук є форпостом наукових пошуків академії, бо є невипусковою, забезпечує викладання навчальних дисциплін гуманітарного блоку. Колектив кафедри складається з викладачів, основним профілем діяльності яких є наукова робота науковців у галузі мистецтвознавства, філософських, педагогічних, історичних та філологічних наук. Тому  провідна задача структурного підрозділу – забезпечення високого рівня академії в науковому просторі, для чого співробітники регулярно проходять підвищення свого фахового рівня шляхом курсів підвищення кваліфікації, участі в конференціях, семінарах, тренінгах, роботі спеціалізованих вчених рад.

До складу кафедри входять: доктор мистецтвознавства, професор (Ю.В. Романенкова), кандидат педагогічних наук Г.В, Кузьменко, кандидат наук з держуправління Н.В. Землянська, кандидат мистецтвознавства Н.В. Арая Беріос, кандидат філософських наук А.Д. Чаус, кандидат історичних наук О.І. Муц, кандидат педагогічних наук О.Г. Ткачук, кандидат філологічних наук, доцент І.В. Братусь.  

Із науковими працями викладачів кафедри можна ознайомитися за допомогою профілів у ГуглАкадемії та в репозитарії КМАЕЦМ та в онлайн бібліотеці:

https://kmaecm.edu.ua/naukovyjrepozytarij

https://kmaecm.edu.ua/naukovyjrepozytarij/onlinebiblioteka

Пошта: kgd@kmaecm.edu.ua

В.о. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН, КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК

Малинка Юлія Григорівна

ДОКТОР МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ПРОФЕСОР

Романенкова Юлія Вікторівна

ПРОФЕСОР, ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

Проскуріна Марія Олегівна

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ, КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК

Пархоменко Ірина Ігорівна

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ, КАНДИДАТ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

Братусь Іван Вікторович

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ, КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

Кузьменко Галина Василівна

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ, КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК

Чаус Андрій Денисович

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ, КАНДИДАТ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Землянська Наталія Вячеславівна

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ, КАНДИДАТ ІСТОРИЧНИХ НАУК

Муц Оксана Іванівна

© Всі права захищені.
Догори