© Всі права захищені.

Чаус Андрій Денисович

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ, КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК

Викладає навчальні дисципліни: філософія, історія України та української культури, методологія мистецьких наукових досліджень, психологія художньої творчості, керівник магістерських робіт.

У 2008 році  захистив  кандидатську дисертацію на тему: «Самоактуалізація особистості в культурі постмодерну» при відділі філософської антропології Інституту  філососфії імені Г. Сковороди НАН України.

У 2010 році пройшов курси підвищення кваліфікації за напрямом “Філософія” у Вищій школі філософії при Інституті  філососфії імені Г. Сковороди НАН України.

У 2011 році видав навчальний посібник з грифом МОН “Українська культура у вимірах постмодерну” у співавторстві з  Вячеславовою О.А.

У 2013-2014 рр  навчався на курсах “Дистанційне навчання в системі Moodle” при Східноукраїнському національному університеті імені В.Даля та отримав диплом про підвищення кваліфікації державного зразка. 

У 2017 році  пройшов курси тематичного удосконалення “Інноваційні компоненти у педагогічній діяльності викладача вищої школи” при НМАПО імені П.Л. Шупика.

У 2019 році  пройшов  курси підвищення кваліфікації за напрямом “Філософія” у Вищій школі філософії при Інституті  філососфії імені Г. Сковороди НАН України.

Лекційні та семінарські заняття  доцента Чауса А.Д. проходять на належному науково-теоритичному рівні із застосуванням інноваційних підходів у навчанні та використанням інформаційних технологій.

 

© Всі права захищені.
Догори