© Всі права захищені.

Сектор по роботі з іноземними студентами

Мельниченко Жанна Петрівна

ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРА З РОБОТИ З ІНОЗЕМЦЯМИ ТА ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

НАВЧАННЯ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ

 1. Іноземні громадяни, які не володіють державною мовою України, або виявили бажання вдосконалити своє знання мовою викладання та планують в подальшому навчатися українською мовою, зараховуються на підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства. 
 2. Навчання на підготовчому відділенні організовано за двома програмами підготовки, а саме:
 • мовна підготовка з вивчення державної мови – української;
 • мовна та предметна підготовка з вивчення української мови та предметів за мистецьким напрямом.

Іноземці обирають програму підготовки залежно від власних потреб.

 1. Навчання на підготовчому відділенні здійснюється згідно з «Положенням про підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства».
 2. Графік навчального процесу, потижневе планування видів аудиторної і самостійної роботи з навчальних дисциплін, проходження проміжного та підсумкового контролю, канікул визначаються у робочому навчальному плані відповідної програми підготовки слухачів, що укладається на кожний навчальний рік і затверджується в установленому порядку.
 3. Кількість аудиторних годин, відведених на вивчення української мови, становить 720 годин, що забезпечує володіння мовою на рівні В1.
 4. Програма мовної та предметної підготовки визначає два етапи навчання: I етап – 9 тижнів – вивчення української мови з максимальним навантаженням 30 годин в тиждень. II етап – подальше вивчення мови та паралельно підготовка з дисциплін мистецького спрямування. Загальна кількість аудиторних годин становить 1080 годин в рік. 
 5. Формування груп здійснюється згідно з прибуттям іноземців. Навчальні групи слухачів підготовчого відділення формуються у складі 6-10 осіб, що забезпечує організацію навчального процесу з достатньою якістю засвоєння. Тривалість навчального дня 6 годин, на самостійне виконання завдань визначається 2 години. 
 6. У позанавчальний час запроваджуються консультації викладачів, екскурсії до історико-культурних центрів, відвідування музеїв, виставок, театрів міста Києва, які організовує сектор по роботі з іноземцями та особами без громадянства.
 7. По завершенню навчального року проводяться випускні іспити. Іноземці та особи без громадянства, які успішно склали іспити, одержують Свідоцтво встановленого зразка. 
 8. Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення має державний статус і надає право вказаній категорії осіб подавати документи для вступу до вищих навчальних закладів України в межах ліцензійного обсягу. 

ПІДГОТОВКА НА КУРСАХ ЗА МИСТЕЦЬКИМ НАПРЯМКОМ

 1. Іноземці можуть отримати базові навички або удосконалити фахові знання за вибраним  мистецьким напрямом на 90-годинних курсах фахового спрямування, які проводяться під час учбового процесу. 
 2. Іноземний слухач отримує практичні та теоретичні знання відповідно до вибраного напряму, заняття проводяться в групах та індивідуально. Розклад формується індивідуально для кожного слухача.
 3. Після закінчення навчання іноземці отримують сертифікат про закінчення 90-годинних курсів за мистецьким напрямом.

Контактна інформація:

+380 (44) 289-86-37
+380 (98) 538-84-32

м. Київ, вул. Жилянська, 88, каб. 47

Електронні скриньки:


© Всі права захищені.

Догори