© Всі права захищені.

Романенкова Юлія Вікторівна

ДОКТОР МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ПРОФЕСОР

Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць України, Румунії, Росії, Португалії, Туреччини, Іспанії, Польщі, Великобританії тощо. Має 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

ВИКЛАДАЄ:

Мистецька культура сучасності, семіотика мистецтва, науково-дослідницька практика, керівництво магістерськими дослідженнями

Освіта:

 • Республіканська художня середня школа імені Т. Г. Шевченка, відділення живопису. Кваліфікація – живописець (Золота медаль)
 • Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Спеціальність «Образотворче мистецтво». Кваліфікація – мистецтвознавець 
 • Аспірантура Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Спеціальність 17.00.05 «Образотворче мистецтво»

Кандидат мистецтвознавства. Тема дисертації: «Школа Фонтенбло та маньєризм у французькому мистецтві XVI сторіччя»

 • Докторантура Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Спеціальність 26.00.01 «Теорія та історія культури».  

Доктор мистецтвознавства. Тема дисертації: «Маньєризм у художній культурі Європи XV-XVII століття: тенденції стильової трансформації».

 

Наукова діяльність:

 • Професор кафедри мистецтвознавства та експертно-оціночної діяльності
 • Член АИС (Міжнародної асоціації художніх критиків, AICA, Франція)
 • Дійсний член (академік) Академії критики, мистецтва та естетичних наук України
 • Член High School Teachers European Society (Чехія)
 • Член Національної Спілки художників України
 • Експерт Українського культурного фонду
 • Член редакційної колегії збірника наукових праць «Молодий вчений»
 • Член редколегії збірника наукових праць «Теорія та практика дизайну» 
 • Член редакційної колегії наукового часопису «Народознавчі зошити»
 • Головний редактор наукового альманаху «АРТ-платФОРМА» 
 • Член Спеціалізованої Вченої ради НАКККіМ (шифр наукової спеціальності – 26.00.01 «Теорія та історія культури», 2011-2014 рр.)
 • Член Спеціалізованої Вченої ради НАОМА (шифр наукової спеціальності – 17.00.05 «Образотворче мистецтво», 2011-2018 рр.)
 • Заступник голови редакційної колегії та головний редактор
 • збірника наукових праць «Культура і сучасність» (2012-2013 рр.)
 • Член редакційної колегії збірника наукових праць «Мистецтвознавчі записки» (2013-2019 рр.)
 • Член редакційної колегії збірника науково-методичних праць НАОМА (2015-2019 рр.)
 • Головний редактор наукового журналу «Арт-простір» (2015-2017 рр.)  
 • Член редакційної колегії збірника наукових праць «Ars musicale» (2017-2019 рр.)
 • Заступник головного редактора наукового альманаху «АРТ-платФОРМА» (2019-2021 рр.)

 

© Всі права захищені.
Догори