© Всі права захищені.

Наукова діяльність

Сторінка кафедри у ГуглСколар:

Наукова тема кафедри:

«Інтердисциплінарність як інструмент кросдисциплінарних наукових досліджень у сучасній вітчизняній гуманітаристиці»

Профілі викладачів кафедри у ГуглСколар:

Романенкова Ю.В.

Кузьменко Г.В.

Братусь І.В. 

Арая Н.В.

Землянська Н.В.

Чаус А.Д.

Проскуріна М.О.

Ткачук О.Г.

Муц О.І.

Пархоменко І.І.

ФАХОВЕ ВИДАННЯ

http://artplatforma.kmaecm.edu.ua/index.php/art1

Сторінка видання у ГуглСколар:

https://scholar.google.com/citations?user=o4AfgLEAAAAJ&hl=

Головне завдання кафедри гуманітарних дисциплін  – наукова діяльність. Під егідою академії у 2020 р. було засновано альманах «АРТ-платформа», що нині набирає обертів у науковому просторі як в Україні, так і за її межами. За час його існування вийшло друком 4 випуски видання (реєстраційними документами обумовлено появу  2 номерів упродовж року). На сьогодні альманах індексується й оцінюється в міжнародних наукометричних базах і відкритих системах: Erih Plus, Google scholar, DOAJ, Research Bible, Scientific Indexing Services(SIS), Crossref, OUCI, ResearchGate, Національна бібліотека України імені  В. І. Вернадського,  Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, Index Copernicus (ICV 2020: 67.15).

До складу редакційної колегії та редакційної ради видання входять провідні фахівці у галузі мистецтвознавства, культурології, циркового мистецтва, музики не лише з України, але й з Угорщини, Норвегії, Польщі, Молдови, Ізраїлю.

Наступним кроком на шляху до визнання наукової спільноти стало включення видання до UCSE: головний редактор, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін КМАЕЦМ, член Національної Спілки художників України, член Міжнародної Асоціації художніх критиків (АІСА), дійсний член (академік) Академії критики, мистецтва та естетичних наук України, член High School TeachersEuropean Society (Чехія), експерт Українського культурного фонду  Ю.В.Романенкова відтепер представляє альманах у Раді наукових редакторів України. Тож життя альманаху вирує, а редакційна колегія тим часом готує до друку наступний випуск.

Нарешті, Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022, № 530 (Додаток 2) видання Академії внесене до переліку фахових видань України (категорія «Б») за спеціальностями 023 «Образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво та реставрація» та 025 «Музичне мистецтво» (мистецтвознавство).

 

Посилання на випуски альманаху:

Т. 1: https://drive.google.com/file/d/1NhYDBos3NDkFE4a9FDHKwqGwS98l0ZBi/view

Т. 2: https://drive.google.com/file/d/1yeThhBbRJN-xFPjbnw0ZCfbFSMPgYubZ/view

Т. 3: http://art-platforma.kmaecm.edu.ua/index.php/art1/issue/view/5/1

Т. 4: http://art-platforma.kmaecm.edu.ua/index.php/art1/issue/view/6/2

Наукові пошуки студентів

 

© Всі права захищені.
Догори