© Всі права захищені.

Наукова діяльність

Метою наукової діяльності кафедри є створення та апробація наукових розробок у процесі підготовки фахівців музичного мистецтва. Серед таких розробок наступні наукові праці викладачів кафедри:

А.Палійчук – Екзистенціальні виміри творчої особистості В.Івасюка та архетипи національної свідомості

А.Палійчук – Ноематичні передумови стильового мислення В.Івасюка

А.Палійчук – Сучасні культурологічні підходи до вивчення долі й творчості В.Івасюка

А.Палійчук, Л.Чавус – Ноематичні риси авторської мови В.Івасюка

В.Левко – Актуальні тенденції концертного життя України кінця ХХ-початку ХХІ століття

В.Левко – Концерт як форма репрезентації музики у соціокультурній системі західної Європи

Монографія Заря С.В.

Монографія Левко В.І.

С. Заря – Українська телевізійна відеореклама як ретранслятор національної культури

С. Заря – Художні засоби озвучування рекламного ролика

С.Заря – Аудіовізуальні рекламні твори з національною тематикою як культурний феномен сучасної України

С.Заря – Музика як визначальний чинник ефективності телевізійного рекламного відеоролика

С.Заря – Рекламні відеоролики як вид аудіовізуальної продукції

С.Заря Рекламні ролики з національною тематикою як яскравий культурний феномен сучасної України

С.Заря, В.Левко – Сольний спів

Самая Т.В. Вокальне мистецтво в мистецтвознавчій науці

Самая Т.В. До питання метроритму у сучасному вокальному виконавстві

Самая Т.В. До проблематики сучасного вокального виконавства

Самая Т.В. Естетичні проблеми саунду в естрадному вокальному виконавстві

Самая Т.В. Естрадне мистецтво_специфіка, класифікація, наукові перспективи

Самая Т.В. Естрадознавство – наука про естрадне мистецтво

Самая Т.В. Метроном як перешкода у вихованні музичного ритму

Самая Т.В. Основні тенденції розвитку вокального мистецтва естради України

Самая Т.В. Особливості музичного метроритму в естрадному вокальному виконавстві

Самая Т.В. Художня критика в галузі естрадного мистецтва

 

 

© Всі права захищені.
Догори