© Всі права захищені.

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників КМАЕЦМ

Відповідно до наказу № 19-ОД від 22 березня 2023 року «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників» оголошується конкурс на заміщення вакантних з 01.09.2023 року посад науково-педагогічних працівників:

Декана факультету:

Музичного мистецтва (1 штатна одиниця на 1 ставку);

Сценічного мистецтва (1 штатна одиниця на 1 ставку).

Завідувача кафедри:

хореографії (1 штатна одиниця на 1 ставку);

циркових жанрів (1 штатна одиниця на 1 ставку);

режисури та акторського мистецтва (1 штатна одиниця на 1 ставку);

естрадного співу (1 штатна одиниця на 1 ставку);

музично-теоретичних дисциплін (1 штатна одиниця на 1 ставку);

гуманітарних дисциплін (1 штатна одиниця на 1 ставку)

Професора кафедри:

хореографії (1 штатна одиниця на 1 ставку);

циркових жанрів (1 штатна одиниця на 1 ставку);

режисури та акторського мистецтва (4 штатні одиниці на 4 ставки);

естрадного співу (2 штатні одиниці на 2 ставки);

музично-теоретичних дисциплін (1 штатна одиниця на 1 ставку);

гуманітарних дисциплін (1 штатні одиниці на 1,5 ставки).

 Доцента кафедри:

хореографії (4 штатні одиниці на 4 ставки);

циркових жанрів (4 штатні одиниці на 4 ставки);

режисури та акторського мистецтва (5 штатних одиниць на 5 ставок);

естрадного співу (6 штатних одиниць на 6 ставок);

музично-теоретичних дисциплін (4 штатні одиниці на 4 ставки);

гуманітарних дисциплін (5 штатних одиниць на 5 ставок)

 Старшого викладача кафедри:

хореографії (3 штатні одиниці на 3 ставки);

циркових жанрів (6 штатних одиниць на 6 ставок);

режисури та акторського мистецтва (9 штатних одиниць на 9,5 ставок);

естрадного співу (8 штатних одиниць на 8 ставок);

музично-теоретичних дисциплін (3 штатних одиниці на 3 ставки);

гуманітарних дисциплін (1 штатна одиниця на 1 ставку).

 Викладача кафедри:

хореографії (3 штатні одиниці на 3 ставки);

циркових жанрів (7 штатних одиниць на 7 ставок);

режисури та акторського мистецтва (13 штатних одиниць на 13,5 ставок);

естрадного співу (11 штатних одиниць на 11,5 ставок);

музично-теоретичних дисциплін (2 штатні одиниці на 2 ставки).

Концертмейстера:

Кафедри хореографії (3 штатні одиниці на 3,5 ставки);

Кафедри естрадного співу (18 штатних одиниць на 18 ставок).

Завідувача бібліотеки:

(1 штатна одиниця на 1 ставку).

Для посади декана:
– особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету і стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

Для посади завідувача кафедри:
– особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають повну вищу професійну освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента) і стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж 5 років.

Для посади професора:
– особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вчене звання професора або особи, які мають науковий ступінь доктора наук і вчене звання доцента (старшого дослідника або старшого наукового співробітника), або особи, які мають науковий ступінь доктора наук, мають значні творчі досягнення у сфері культури та мистецтва та друковані наукові та навчально-методичні праці, що використовуються у педагогічній практиці за профілем діяльності кафедри.

Для посади доцента:
– особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають, як правило, вчене звання доцента (старшого дослідника або старшого наукового співробітника) або особи, які мають науковий ступінь доктора філософії за відповідною спеціальністю (кандидата або доктора наук за відповідною спеціальністю) та друковані навчально-методичні (наукові) праці за профілем діяльності кафедри.

Для посади старшого викладача:
– особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського) рівня) за відповідною спеціальністю або мають творчі досягнення у сфері культури та мистецтва і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти не менше трьох років.

Для посади викладача:
– особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського) рівня) за відповідною спеціальністю, творчі досягнення у сфері культури та мистецтва.

Для посади концертмейстера:
– особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського) рівня) за відповідною спеціальністю, творчі досягнення у сфері культури та мистецтва.

Для посади завідувача бібліотеки:
– особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за відповідною спеціальністю, стаж роботи за професією: для магістра – не менше 1 року, спеціаліста – не менше 2 років.

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі подають особисто до конкурсної комісії такі документи:

– Заяву про участь у конкурсі (пишеться власноруч);
– згоду на обробку персональних даних;
– документи, що підтверджують рівень володіння державною мовою;
– особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють у КМАЕЦМ);
– автобіографію (для претендентів, які не працюють у КМАЕЦМ);
– копію паспорту (для претендентів, які не працюють у КМАЕЦМ);
– копію дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь (для претендентів, які не працюють у КМАЕЦМ);
– список друкованих наукових та навчально-методичних праць, завірений вченим секретарем КМАЕЦМ;
– оригінали всіх документів, необхідних для перевірки матеріалів, що надані до відділу управління персоналом КМАЕЦМ (для претендента, який не працює в КМАЕЦМ);
– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації за профілем протягом останніх п’яти років.

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі та не є працівниками Академії:

1) надають зазначений вище перелік документів;
2) додатково подають:
– копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду, посвідчені в установленому законодавством порядку;
– копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені та атестатів про вчені звання, посвідчені в установленому законодавством порядку;
– дві фотокартки розміром 4 на 6 см;
– особовий листок з обліку кадрів, та автобіографію;
– характеристику з останнього місця роботи або навчання;
– копію трудової книжки, посвідчену в установленому законодавством порядку;
– копію документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних);

Претендент на заміщення посади науково-педагогічного працівника може подати за власною ініціативою й інші документи стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня, наукових здобутків тощо.
Претендент несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів.

З Положенням про проведення конкурсну на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв та детальними вимогами до кандидатів можна ознайомитися на сайті Академії за посиланням https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/polozhennya.pdf та у відділі управління персоналом Академії, за адресою: вулиця Жилянська, 88, м. Київ.
Академія житлом не забезпечує.

Термін прийому документів на участь у конкурсі – до 10 квітня 2023 року.

Термін проведення конкурсу не пізніше двох місяців після завершення строку прийняття заяв і документів від претендентів на заміщення науково – педагогічних посад Академії.

Документи подавати за адресою: вулиця Жилянська, 88, м. Київ. 01032, відділ управління персоналом.

Телефон для довідок: +38044 284-36-19

E-Mail: i.stepanova@kmaecm.edu.ua

НАКАЗ 22-ОД ВІД 11.04.2023 про оголошення конкурсу

 

© Всі права захищені.
Догори