© Всі права захищені.

УЧАСТЬ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ХОРЕОГРАФІЇ У КРУГЛОМУ СТОЛІ ОРГАНІЗОВАНОГО КАБІНЕТОМ ІННОВАЦІЙ ТА РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ КММЦЗКНЗ

28.02.2023 (вівторок) у режимі онлайн конференції на платформі ZOOM відбувся круглий стіл за темою «Мотивація учнів мистецьких шкіл до занять хореографією у період відсутності концертної практики/концертних виступів та пошук альтернативних способів демонстрації набутих танцювальних навичок».

Під час проведення круглого столу завідувач кафедри хореографії презентував освітньо-професійну програму «Хореографія» Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв.

Володимир Грек презентував освітньо-професійну програму «Хореографія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ознайомив присутніх з метою та характеристикою освітньої програми. Доповідачем було наведено відповідність презентованої програми до діючого стандарту вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія (наказ МОН України 04.03.2020 №358). Детально донесена інформація щодо набору освітніх компонент та їх розподілу з урахуванням структурно-логічної схеми освітньо-професійної програми. Окрема увага акцентувалась на реалізації права здобувачів освіти на вільний вибір дисциплін та процедурі формування пропозицій таких компонентів для включення їх у загальний каталог вибіркових дисциплін. Доповідач акцентував увагу на особливостях формування переліку дисциплін освітньо-професійної програми та формування відповідної кількості кредитів їх на вивчення. Визначено види практики та їх основні завдання з урахуванням особливостей проходження різних видів практик на різних роках навчання. Визначено групу забезпечення освітнього процесу на освітньо-професійній програмі та ознайомлено з  кадровим потенціалом залученим до викладання на ОПП. Наведено форму атестації здобувачів освіти освітньо-професійної програми «Хореографія» та визначено вимоги до проведення атестації по завершенню навчання на відповідній ОПП.

 

© Всі права захищені.
Догори