© Всі права захищені.

Луговенко Тетяна Георгіївна

КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ХОРЕОГРАФІЇ

Викладає: «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю», «Народно-сценічний танець», «Танець» (АТ,РЖ,ЛБ), «Аналіз музично-хореографічних форм», керівництво курсовими роботами.

Луговенко Тетяна Георгіївна закінчила Київський національний університет культури і мистецтв, спеціальність «Хореографія» та отримала кваліфікацію магістра народної хореографії. У 2012 році отримала науковий ступінь кандидата мистецтвознавства захистивши дисертацію за темою: Дитячі аматорські колективи народного танцю в контексті розвитку хореографічної культури України XX – поч. XXI ст.

Тетяна Георгіївна є членом журі фестивалів та конкурсів хореографічного мистецтва:

Член журі Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Зоряна брама», 2018;

Член журі Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Лавина талантів», 2019;

Член журі ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Оксамитовий дивоцвіт», 2018

Член журі ІІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу учнівської та студентської творчості «Єдина країна», 2019

Всеукраїнський науково-практичний семінар-практикум «Впровадження державного Стандарту вищої освіти спеціальності 024 Хореографія»,  м. Львів;

VІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція  «Професійна мистецька освіта і художня культура: Виклики ХХІ століття», м. Київ.

Здійснює наукову діяльність :

Луговенко Т.Г. Прояви естетики скомороства в балетних образах Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (1) (2019). с. 347-350.

Луговенко Т.Г. Становлення народного танцю в системі художньої самодіяльності Радянського Союзу в 20-і – 30-ті роки ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2018. – С.117-126.

Луговенко Т.Г. Аспекти формування репертуару дитячого хореографічного колективу як запорука виховання естетичного смаку суспільства // Науковий вісник  МНУ ім. В. О. Сухомлинського. Збірник наукових праць. – Вип. 1 (60), лютий 2018.- С. 145-151.

Луговенко Т.Г. Роль взаємозв’язку професійних та самодіяльних колективів народного танцю в Україні в 40-80 рр. ХХ століття у вихованні підростаючого покоління // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Київ, 2018. – № 63. – С.102 – 107.

Луговенко Т.Г. Специфіка розвитку аматорських хореографічних колективів народного танцю у 40-80 рр. ХХ ст. // Молодий вчений. – 2018. – №7 (59). – С. 385-388.

Луговенко Т.Г. Прояви естетики скомороства в балетних образах / Т.Г. Луговенко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К.: ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. – № 1. – С. 347-350.

Луговенко Т.Г, Грек В.А.,./ «Символіка кольороназв у балеті»/ Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : науковий збірник. Вип. 32- Рівне, 2019 р-  С. 115-120

Луговенко Т., Грек В. Твори І. Стравінського в балетному театрі України. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям : мистецтвознавство. 2020. Вип. 36. С. 172- 202

Виступала, як офіційного опонента на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.005.02 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства,

спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство). Здобувач – Король Анастасія Миколаївна. Тема: «Жіночі образи в українських балетах».

Пройшла фахове стажування в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, центр неперервної культурно-мистецької освіти (Свідоцтво 12СС 02214142 / 059252-18).

Тема: «Сучасні аспекти хореографічної діяльності основи музичної композиції в хореографії і методика викладання фахових дисциплін».

 

© Всі права захищені.
Догори