© Всі права захищені.

Наукова діяльність

Метою наукової діяльності кафедри є створення та апробація наукових розробок у процесі підготовки фахівців сценічного мистецтва. Серед таких розробок наступні наукові праці викладачів кафедри:

Бучма_О_Мистецтво_ігровоі_ляльки_кінця_ХХІ_початку_ХХІ_століття

Бучма_О_Особенности_мнемотехнических_упражнений

Бучма_О_Особливості_створення_сценічного_образу_з_театральними_ляльками

Бучма_О_Переживання,_удавання_та_відчуження_у_прийомах_акторськоі

Бучма_О_Психофізичний_тренінг_як_основа_сценічного_існування

Бучма_О_Ритміка_Еміля_Жака_Далькроза_у_практиці_психофізичного_тренінгу

Бучма_О_Сучасна_планшетна_лялька_як_трансформація_старовинноі_ляльки

Бучма_О_Теорія_надмаріонетки_Гордона_Крега_як_виражальний_засіб

Никоненко_Р_Візуальна_пластична_виразність_2020

Никоненко_Р_Експериментальна_творча_майстерня_Театр_у_кошику

Никоненко_Р_Новаторство_візуально_пластичноі_образності_у_постановках

Никоненко_Р_Тілесна_виразність_актора_2020

Собіянський_В_До_питання_про_особливості_театрально_критичного_процесу

Собіянський_В_З_історіі_театрально_критичноі_публіцистики

Собіянський_В_Лесь_Курбас_і_всеукраінський_театральний_диспут

Собіянський_В_Митець_у_макрокосмі_суспільства_1920_х_років

Собіянський_В_Театральная_критика_Границы_функционирования

Собіянський_В_Театрально_критичні_публікаціі

Собіянський_В_Типологія_театрально_мистецьких_періодичних_видань

Buchma-Bernatska, O. Features of development of the violin art in the modern theatre.

© Всі права захищені.
Догори