© Всі права захищені.

Наукова діяльність

НАУКОВА ТЕМА КАФЕДРИ ЦИРКОВИХ ЖАНРІВ:

«Циркове мистецтво як художньо-естетичний феномен: творчі, педагогічні, циркознавчі аспекти»

У рамках наукової теми кафедри науково-педагогічними працівниками аналізуються теоретично-історичні, художньо-творчі, навчально-методичні та науково-дослідні засади розвитку циркового мистецтва. Досліджуються видатні персоналії, художні зразки, прикладні та циркознавчі аспекти розвитку у сценічному мистецтві України та світі, а також їх зв’язок з  іншими видами мистецтва і культури.

Невід’ємною складовою підвищення та активізації

наукової роботи кафедри є:

 • підвищення публікаційної активності науково-педагогічних працівників у науковому збірнику «АРТ-платформа» (категорія «Б»), фахових наукових виданнях України та виданнях, індексованих у міжнародних науково-метричних базах: Google Scolar, Index Copernicus, World Cat, Crossref, Web of Science, Scopus (категорія «А»);
 • залучення науково-педагогічних працівників кафедри та здобувачів освіти до участі в міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, семінарах-практикумах, майстер-класах.

Програма Науково-практичної конференції. Бердянськ 2022

Матеріали Науково-практичної конференції. Бердянськ 2022

Учасники студенти бакалаврату освітньо-професійної програми Циркові жанри:

На сьогодні кафедра циркових жанрів факультету сценічного мистецтва має такі показники у науково-дослідницькій діяльності:

Навчальні та методичні посібники, методичні рекомендації:

 1. Повітряна гімнастика (корд-де-парель, китайський пілон, повітряна рамка, полотна, кільце, ремені, бамбук, трапеція). Професійна підготовка за жанрами: циркова гімнастика: навчальний посібник / Упорядник та автор Шариков Д.І.; автори Кашеваров В.О., Орел Д.В., Львова І.С. Кафедра циркових жанрів Факультету сценічного мистецтва КМАЕЦМ. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД». 2022. 192 с. : іл.
 2. Орел Дмитро. Акробатика: теорія та методика викладання для студентів циркових, сценічних жанрів та хореографії: навчальнийпосібник. Київ : КМАЕЦМ, 2022. 174 с. іл. 2 вид.
 3. Орел Дмитро. Львова Інесса. Акробатика: теорія та методика викладання для студентів циркових, сценічних жанрів та хореографії: навчальнийпосібник. Київ : КМАЕЦМ, 2022. 169  с. іл. спец. вид.
 4. Орел Дмитро, Шариков Денис, Кашуба Юрій, Горковенко Олександра. Вольтижна акробатика: теорія та методика викладання для студентів циркових, жанрів: навчальнийпосібник. Київ : КМАЕЦМ, 2022. 87 с. іл.
 5. Vladymyr Kashevarov. Dmytriy Oryol. Denys Sharykov. Stage and technical training in circus genres: safety, arena, equipment: manual. Kyiv: Department of Circus Genres, Faculty of Performing of Arts KMACPA, 2021. 153 p.
 6. Орел Дмитро. Акробатика: теорія та методика викладання, програма, навчально-методичнірекомендації для студентів циркових, сценічних жанрів та хореографії: навчальнийпосібник. Київ : КМАЕЦМ, 2018. 153 с. : іл.
 7. Кашеваров Володимир. Орел Дмитро. Сценічно-технічна підготовка в циркових жанрах: технікабезпеки, манеж, реквізит : навчальнийпосібник. Київ: КМАЕЦМ, 2018. 75 с. :іл.
 8. Орел Д. В., Шариков Д.І. Циркові апарати та реквізит в контексті правил технікибезпеки в акробатиці та повітрянійгімнастиці. Кінезіологія танцю та складно-координаційнихвидів спорту: методичнийпосібник / Т. А. Благова, О. Б. Лань, Д. В. Орел, О. О. Плахотнюк, Д. І. Шариков; наук.ред. О.О. Плахотнюк. Львів: ЦТДЮГ, 2018. С. 71−74.
 9. Людмила Романова. Спеціалізація за жанрами: пантоміма: методичні рекомендації для студентів ОПП Циркові жанри. Київ – Вінниця : Кафедра циркових жанрів Факультету сценічного мистецтва КМАЕЦМ, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2023. 56  с. іл.
 10. Людмила Романова. Костянтин Герасименко. Пантоміма для студентів спеціальності 026 Сценічне мистецтво ОПП Циркові жанри: циркова акробатика, циркова гімнастика, еквілібристика, жонглювання, пантоміма, ілюзія та маніпуляція, клоунада: методичні рекомендації. Київ – Вінниця : Кафедра циркових жанрів Факультету сценічного мистецтва КМАЕЦМ, ТОВ «Нілан-ЛТД». 2023. 28 с. іл.
 11. Костянтин Герасименко. Людмила Романова. Пластика руху та основи сценічної імпровізації (для студентів спеціальності 026 Сценічне мистецтво ОПП Циркові жанри: циркова акробатика, циркова гімнастика, еквілібристика, жонглювання, пантоміма, ілюзія та маніпуляція, клоунада. ОПП Сценічно-естрадно жанри: ляльки на естраді; розмовні жанри. Спеціальності 025 ОПП Вокальне мистецтво: естрадний спів : методичні рекомендації. Київ – Вінниця : Кафедра циркових жанрів Факультету сценічного мистецтва КМАЕЦМ, ТОВ «Нілан-ЛТД». 2023. 26 с. іл.
 12. Юрій Поздняков. Професійна підготовка за жанрами: жонглювання: методичні рекомендації для студентів ОПП Циркові жанри. Київ : Кафедра циркових жанрів Факультету сценічного мистецтва КМАЕЦМ, 2022. 58 с. іл.
 13. Позднякова Євгенія. «Професійна підготовка за жанрами: еквілібристика – ручна еквілібристика)»: методичні рекомендації для студентів ОПП Циркові жанри. Київ : Кафедра циркових жанрів Факультету сценічного мистецтва КМАЕЦМ, 2022. 56 с. іл.
 14. Орел Дмитро. Львова Інесса. Шариков Денис. Горковенко Олександра. Гімнастика: методичні рекомендації для студентів ОПП Циркові жанри. Київ : Кафедра циркових жанрів Факультету сценічного мистецтва КМАЕЦМ, 2022. 43 с. іл.
 15. Оксана Гриценко. Денис Шариков. Грим за фаховим спрямуванням (для студентів спеціальності 026 Сценічне мистецтво ОПП Циркові жанри: циркова акробатика, циркова гімнастика, еквілібристика, жонглювання, пантоміма, ілюзія та маніпуляція, клоунада. ОПП Сценічно-естрадно жанри: сучасний танець; ляльки на естраді; розмовні жанри: методичні рекомендації. Київ : Кафедра циркових жанрів Факультету сценічного мистецтва КМАЕЦМ, 2022. 32 с. іл.
 16. Оксана Гриценко. Стилістика, грим-візаж, костюм для студентів спеціальності 026 Сценічне мистецтво ОПП Циркові жанри; ОПП Актор театру; ОПП Режисура: методичні рекомендації. Київ: Кафедра циркових жанрів Факультету сценічного мистецтва КМАЕЦМ, 2022. 32 с. іл.
 17. Оксана Гриценко. Сценічний грим: для студентів спеціальності 024 Хореографія ОПП Хореографія (сучасний танець); для студентів спеціальності 025 Музичне мистецтво ОПП Вокальне мистецтво (естрадний спів): методичні рекомендації. Київ : Кафедра циркових жанрів Факультету сценічного мистецтва КМАЕЦМ, 2022. 28 с. іл.

Статті в наукових збірниках (фахових, іноземних):

 1. Konstantin Gerasimenko, Vitaliy Gorbachevskiy, LudmilaRomanova. // Specifics of the preparation of the educational process of the educational and professional program circus genres: pantomime. illusion and manipulation. Clownery. Paradigm of knowledge. Frankfurt, Germany. № 4(54), 2022. Р. 5‒19.
 2. DenysSharykov.InessaLvova. Thespecifics of circuscomplextechnicaltrainingwhenworkingwithcircuspropsandapparatustoday // Innovative solutionsin modern science. CityBuffalo, State of NewYork, USA, 2022. № 2 (54). P. 16−29.
 3. Julia Romanenkova, Ivan Bratus, Anastasia Varyvonchyk, Denis Sharikov,Olga Karpenko, OlenaTkachuk. Computer Technologies as A Method to Create A Contemporary Ex-Libris. International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No. 6, June 2022. WеbofScience.
 4. VolodymyrSnihur, Ivan Bratus, Denis Sharikov, Anna Gunka, MyroslavaPerystа, HalynaKuzmenko Creating a virtual gallery for the presentation of artworks. International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.10, October 2021. WеbofScience.
 5. Kashuba Yuri. Gorkovenko А Specificity of completing acrobatic jumps by Bachelor students in the genre “Circus Acrobatics”. Innovative solutionsin modern science. NewYork, UAS, 2021. № 5 (49). P. 40−51.
 6. Romanenkova Julia, Denys Sharykov, Paliychuk Anna, KuzmenkoHalyna, Gunka Anna. Circus art in modern realities: functions, problems, prospects. Rivista inclusions INCL. Volumen 8 / NúmeroEspecial / Abril – Junio, 2021 pp. 571–581.
 7. Шариков Д.І. Жонглювання в сучасному цирковому мистецтві: значення, особливості. АРТ-платФОРМА, КМАЕЦМ, 2021. № 3. С. 109−125.
 8. Orel Dmytriy. Specific features of circus genre – “power acrobatics”. Paradigm of knowledge. Muscat, Sultanate of Oman, 2020. № 2 (40). 130–138.
 9. Orel Dmitriy. Systematic training of professional circus artists (acrobats-voltigers and air gymnasts on the corde-de-péril) in the institution of higher education of art sphere. Київ. АРТ-платФОРМА, КМАЕЦМ, 2020. №1. Р. 126−140.
 10. Шариков Д.І. Бaлетна тa цирковa неокласика: процеси інтеграції, синтезу та трансформації. Київ. АРТ-платФОРМА, КМАЕЦМ, 2020. № 1. С. 109−125.
 11. Орел Д. В. До проблеми викладання дисциплін спеціалізації «Акробатика» у ЗВО мистецькогоспрямування (на прикладі КМАЕЦМ). Київ. АРТ-платФОРМА, КМАЕЦМ, 2020. № 1. С. 77−89.
 12. Sharykov Denys. Classification in circus genres today: varieties, features, structure // Paradigm of knowledgeMuscat, Sultanate of Oman, 2018. № 1 (27).77−87.
 13. Orel Dmytriy. Features of the Circus genre of Aerial Gymnastics (forms of synthesis on the example of a duet Corde-de-Péril)”. Innovative solutionsin modern science. Dubai, UAE, 2019. № 6 (33). P. 134−141.
 14. Orel Dmytriy. Features of the Circus genre of Aerial Gymnastics (forms of synthesis on the example of a duet Corde-de-Péril)”. Innovative solutionsin modern science. Dubai, UAE, 2019. № 6 (33). P. 134−141.
 15. Orel Andrey. Specificity of architectonics and artistic image in circus representation. Innovative solutions in modern science.Dubai, UAE. № 8 (35). P. 80−89. (студентбакалаврату, наук.кер. ШариковД.І.).
 16. Primachenko Tatyana. Features genre clounady. specific work of the director. Innovative solutions in modern science.Dubai, UAE. № 8 (35). P. 90−98. (магістрант, наук.кер. ШариковД.І.).
 17. Gulymov Husain. Haracteristic of Modern juggling: History, specificity and types. Innovative solutions in modern science.Dubai, UAE. № 8 (35). P. 99−107. (студентбакалаврату, наук.кер. ШариковД.І.).
 18. Denys Sharykov. Classification in circus genres today: varieties,features, structure. Paradigm of knowledge. Muscat, Sultanate of Oman, 2018. № 1 (27). P. 65−72.
 19. Orel Dmytriy. Masterly technique in the genre “Circus acrobatics” by the author’s stage method in the Kiev Municipal Academy of Variety and Art. Paradigm of knowledgeMuscat, Sultanate of Oman, 2018. № 4 (30). P. 65−72.
 20. Orel Dmytriy. Acrobatical-voltage in the system of higher education: an analysis of the scenic method for practical study of the increased complexity for the specialization “Circus acrobatics”. Innovative solutionsin modern science. Dubai, UAE, 2018. № 6 (25).P. 106−112.
 21. Kashuba Yuri. Specific features of circus acrobatics: power acrobatics, analysis of the scenic method in the Kiev Municipal Academy of Variety and Circus art. Innovative solutionsin modern science. Dubai, UAE, 2018. № 6 (25). P. 100−105.
 22. Anatoly Stetsenko, Svetlana Dobrovolskaya. Specific features of the scenic method in the genre “Circus gymnastics”: formal technical characteristics, as well as analysis of tricks on “Shvungtrape” (Trapezium). Innovative solutionsin modern science. Dubai, UAE, 2018. № 6 (25). P. 95−100.
 23. Orel Dmytriy. Aerial gymnastics – Corde-de-Péril: formal, technical the signs. Paradigm of knowledge. Muscat, Sultanate of Oman, 2018. № 5 (31). 124–132.
 24. HalaiА. Contact juggling at the primary level of study student. Dubai: TK “Meganom”, LLC. 2017. № 2 (11). Р. (магістрант, наук.кер.ШариковД.І.).
 25. Orel Dmytriy. Features of the specificity of the circus genre of Acrobatics in the educational and creative process of the Kyiv City Academy Variety and Circus Arts. Paradigme of knowledge. Muscat, Oman. 2017. № 3 (23). P. 131−133.
 26. Orel Dmytriy. The specificity of «Circus Gymnastics on the Canvases» in teaching and the creative process of the Kyiv City Academy Variety and Circus Arts. Paradigme of knowledge. Muscat, Oman. 2017. № 5 (25). P. 120−123.
 27. Soboleva Olexandra. History and stage method of juggling with Hula–Hoops. Innovative solutions in modern science. Dubai: TK “Meganom”, LLC. 2017. № 2 (11). Р. 117−123. (магістрант, наук.кер. Шариков Д.І.).
 28. Sharykov Denys. Neoclassical choreography in the context of circus genres: features of dance and plastics in the circus // Paradigme of knowledge. Muscat, Oman. 2017. № 3 (23). P. 138−143.
 29. Sharykov Denys. Scenic-plastic studies in the context of art criticism science // Innovative solutions in modern science. Dubai, UAE. № 4 (13). P. 124−130.
 30. Головченко М. Р. Переродження сучасного українського циркового мистецтва у сценічної репрезентації альтернативного цирку «RawArt» // Музичне мистецтво ХХІ століття: історія, теорія практика: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Мистецтвознавство». Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка. 2016. № 2. С. 132−136.(магістрант, наук.кер. Шариков Д.І.).
 31. Пахалович Є.Б. Модель точного аналізу, як фундамент розвитку мистецтва жонглювання в еру інформаційних технологій // Музичне мистецтво ХХІ століття: історія, теорія практика: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Мистецтвознавство». Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка. 2016. № 2. С. 156 – 157.(магістрант, наук.кер. Шариков Д.І.).

Тези доповідей на науково-практичних конференціях:

 1. Головченко М. Р. Альтернативний цирк «RawArt» // Тези I Міжнародної науково-практичної конференції «Фундаментальні та прикладнідослідження: сучаснінауково-практичнірішення та підходи». Баку. Ужгород. Дрогобич: НАНА ІФ, УНУ, ДДПУ іменіІвана Франка, 2016. С. 71−72. (магістрант, наук.кер. Шариков Д.І.).
 2. Пахалович Є.Б. Точнийаналіз у сучасномужонглюванні // «Фундаментальні та прикладнідослідження : сучаснінауково-практичнірішення та підходи». Баку Ужгород Дрогобич: НАНА ІФ, УНУ, ДДПУ іменіІвана Франка, 2016. С. 91. (магістрант, наук.кер. Шариков Д.І.).
 3. Орел Д. В. Циркотерапія як універсальнийхудожньо-оздоровчий метод сьогодення // ІІ Всеукраїнськанауково-практична конференція. Кінезіологія танцю та складно-координаційнихвидів спорту (15–16 березня 2018 р.). Львів: ЛНУ ім. І Франка, 2018. Сертифікат.
 4. Орел Д. В. Специфіка акробатичного вольтижу на прикладіавторського методу сьогодення // Збірникматеріалів ІХ Науково-практичної конференції «Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект». (16–18 квітня 2019 р.) Київ: КМАЕЦМ, 2019.
 5. Жаворонков М. Б. Ілюзія та маніпуляція як специфічний жанр сценічного мистецтва // Збірникматеріалів ІХ Науково-практичної конференції «Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект». Київ, КМАЕЦМ, 2019.
 6. Кашуба Ю.І. Специфіка спеціалізації «Циркова акробатика у закладах вищої освіти». Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: матеріали Х наук.-практ.конф. (м. Київ, 08–09 квітня 2020 р.) / редкол. О.В. Яковлев, Г.Е. Овчаренко та ін.; Київ: КМАЕЦМ, 2020. С. 17−19.
 7. Орел Д. В. Особливості повітряноїгімнастики // Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: матеріали Х наук.-практ.конф. (м. Київ, 08–09 квітня 2020 р.) / редкол. О.В. Яковлев, Г.Е. Овчаренко та ін.; Київ: КМАЕЦМ, 2020. С.17−19.
 8. Шариков Д. І. Особливості специфікиілюзії та маніпуляції у сценічному мистецтві // Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: матеріали Х наук.-практ.конф. (м. Київ, 08–09 квітня 2020 р.) / редкол. О.В. Яковлев, Г.Е. Овчаренко та ін.; Київ: КМАЕЦМ, 2020. С. 7‒10.
 9. Горковенко О. С. Акробатичний вольтиж: специфіка та методика викладання у КМАЕЦМ // Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: матеріали ХІ Наук.-практ.конф. (15–16 квітня 2021 р.). Київ: КМАЕЦМ.
 10. Орел Д. В. Повітряна гімнастика – корд де парель, рамка: специфіка жанру та методика викладання // Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: матеріали Х наук.-практ.конф. (15−16 квітня 2021 р.) / редкол. О.В. Яковлев, Г.Е. Овчаренко та ін.; Київ: КМАЕЦМ, 2021. С.110−113.
 11. Кашуба Ю.І. Історичний контекст вітчизняноїциркової акробатики.   Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: матеріали Х наук.-практ.конф. (м. Київ, 15–16 квітня 2021 р.) / редкол. О.В. Яковлев, Г.Е. Овчаренко та ін.; Київ: КМАЕЦМ, 2021. С. 89−94.
 12. Горковенко О. С. Сертифікатучасника. Історія вітчизняноїциркової акробатики: характеристика, персоналії, зразки 1 ВсеукраїнськаНауково-практичної конференції // Мистецтво та мистецькаосвіта в сучасномусоціокультурному просторі: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. 0,4 кредиту ECTS. 3−4 червня 2021 року. БДПУ: Бердянськ. С.117−120. Сертифікат.
 13. Гриценко О.П. Мюзикл «Кэтс» ЕлойдаУэбера: грим, перуки, стиль, художніобрази та їхвирішення //Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: матеріали ХІ наук.-практ. Конф. КМАЕЦМ, 2021 р.
 14. Жаворонков М. Б. Ілюзія та маніпуляція: специфіка та роль костюму сьогодення у цирковому номері // Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: матеріали ХІ Наук.-практ.конф. (м. Київ, 15–16 квітня 2021 р.). КМАЕЦМ.
 15. Кашуба Ю.І. Вольтижна акробатика: особливості та специфіка викладання у КМАЕЦМ // Мистецтво та мистецькаосвіта в сучасномусоціокультурному просторі: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Бердянськ) 3−4 червня 2021 року: БДПУ, 2021. С.117−120. Сертифікат.
 16. Крюков В. К. Цирковий номер ужанрі клоунади: специфіка та особливості // Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: матеріали ХІ Наук.-практ.конф. (м. Київ, 15–16 квітня). КМАЕЦМ, Київ. 2021 р.
 17. Орел Д. В. Циркова гімнастика – повітряніремені: специфіка жанру та методика викладання сьогодення // Мистецтво та мистецькаосвіта в сучасномусоціокультурному просторі: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. 0,4 кредиту ECTS. 3−4 червня 2021. БДПУ: Бердянськ. конф. (м. Бердянськ) 3−4 червня 2021 року. БДПУ, 2021. С.124−127. Сертифікат.
 18. Шариков Д. І.  Циркознавство як мистецтвознавча наука у сценічному мистецтві // Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: матеріали ХІ Наук.-практ.конф. (м. Київ, 15–16 квітня). КМАЕЦМ, Київ. 2021 р.
 19. Піцур І.І. Новінапрямирозвитку жанру хула-хуп в інформаційному // Мистецтво естради: проблеми виконавської практики, системи освіти й наукових досліджень : матер. ІІІ магістерської онлайн-конф. (Київ, 25.11.2020 р.) / редкол.: О. В. Яковлев, Г. Е. Овчаренко [та ін.] ; КМАЕЦМ. – Київ : КМАЕЦМ, 2021. – 60 с. (магістрантка, наук.кер. Линюк О.М.).
 20. Поздняков Ю. І. Особливості жонглювання хула-хупами на прикладітехнікиукраїнськихвиконавців// Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: матеріали ХІ Наук.-практ.конф. (м. Київ, 15–16 квітня 2021 р.). КМАЕЦМ.
 21. Позднякова Є.В. Роль розминки у тренувальномупроцесі для підвищенняфункціональнихможливостейм’язової системи у ручному еквілібрі// Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: матеріали ХІ Наук.-практ.конф. (м. Київ, 15–16 квітня 2021 р.). КМАЕЦМ.
 22. Ярмак С.М. Основніприйоми пантоміми у створенніілюзіїреальності// Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: матеріали ХІ Наук.-практ.конф. (м. Київ, 15–16 квітня 2021 р.). КМАЕЦМ.
 23. Шариков Д. І. Специфіка побудови циркового номеру в освітньому процесі ЗВО на прикладі КМАЕЦМ // Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ) − 17–18 листопада. Бердянськ: БДПУ, 2022. С.121−126. Сертифікат. (0,5 ECTS кредиту 15 годин).
 24. Шулаков Андрій. Методика виконання трюкової комбінації жанру «Жонглювання з Діаболо» // Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ) − 17–18 листопада. Бердянськ: БДПУ, 2022. Сертифікат. (0,5 ECTS кредиту 15 годин), (студент бакалаврату, наук.кер. Шариков Д. І.).
 25. Орел Д. В. Циркові апарати та реквізит в контексті професійної підготовки студентів бакалаврату ОПП Циркові жанри // Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ) − 17–18 листопада. Бердянськ: БДПУ, 2022. С.121−126. Сертифікат. (0,5 ECTS кредиту 15 годин).
 26. Торохтій Андрій. Особливості виконання трюкової частини комбінацій в освітньому процесі КМАЕЦМ за жанром повітряної гімнастики: повітряні ремені // Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ) − 17–18 листопада. Бердянськ: БДПУ, 2022. Сертифікат. (0,5 ECTS кредиту 15 годин), (студент бакалаврату, наук.кер. Орел Д.В.).
 27. Антоненко Уляна. Особливості виконання трюкової частини комбінацій в освітньому процесі КМАЕЦМ за жанром повітряної гімнастики // Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ) − 17–18 листопада. Бердянськ: БДПУ, 2022. Сертифікат. (0,5 ECTS кредиту 15 годин), (студентка бакалаврату, наук.кер. Орел Д.В.).
  1. Шевченко Л.О.Сучасний стан циркової режисури в освітньому процесі ЗВО// Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ) − 17–18 листопада. Бердянськ: БДПУ, 2022. Сертифікат. (0,5 ECTS кредиту 15 годин).
  2. Гриценко О.П.Освітня компонента «Стилістика, грим-візаж, костюм» в освітньому процесі КМАЕЦМ для ОПП Циркові ЖАНРИ// Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ) − 17–18 листопада. Бердянськ: БДПУ, 2022. Сертифікат. (0,5 ECTS кредиту 15 годин).
  3. Герасименко К.М. Клоун-килимний: специфіка циркової спеціалізаціїта методика викладання сьогодення // Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ) − 17–18 листопада. Бердянськ: БДПУ, 2022. Сертифікат. (0,5 ECTS кредиту 15 годин).
  4. Львова І.С. Специфіка циркового продюсерства в Україні у освітньому процесі КМАЕЦМ// Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ) − 17–18 листопада. Бердянськ: БДПУ, 2022. Сертифікат. (0,5 ECTS кредиту 15 годин).
  5. Гуменюк Яна. Специфіка виконання трюкової частини комбінацій четвертого рівня складності у освітньому процесі КМАЕЦМ за жанром повітряної гімнастики// Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ) − 17–18 листопада. Бердянськ: БДПУ, 2022. Сертифікат. (0,5 ECTS кредиту 15 годин), (студентка бакалаврату, наук.кер. Львова І.С.).
  6. Гніздечко Оксана. Специфіка виконання трюкової частини комбінацій четвертого рівня складності у освітньому процесі КМАЕЦМ за жанром повітряної гімнастики// Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ) − 17–18 листопада. Бердянськ: БДПУ, 2022. Сертифікат. (0,5 ECTS кредиту 15 годин), (студентка бакалаврату, наук.кер. Львова І.С.).
  7. Горбачевський В.Є.Сучасні ілюзіоністи Київської школа магії в контексті освітнього процесу ЗВО на прикладі КМАЕЦМ// Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ) − 17–18 листопада. Бердянськ: БДПУ, 2022. Сертифікат. (0,5 ECTS кредиту 15 годин).
  8. Горковенко О.С.Акробатичний вольтиж: методика викладання спеціалізації у КМАЕЦМ// Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ) − 17–18 листопада. Бердянськ: БДПУ, 2022. Сертифікат. (0,5 ECTS кредиту 15 годин).
  9. Кашуба Ю.І.Історична складова київської школи циркової акробатики// Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ) − 17–18 листопада. Бердянськ: БДПУ, 2022. Сертифікат. (0,5 ECTS кредиту 15 годин).
  10. Романова Л.А.Режисура Пантоміми та прикладний аспект сценічного номеру в освітньому процесі КМАЕЦМ// Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ) − 17–18 листопада. Бердянськ: БДПУ, 2022. Сертифікат. (0,5 ECTS кредиту 15 годин).

Dmitry Orel ACROBATICAL-VOLTAGE IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION INSMS № 6(25), 2018

Gerasimenko. Gorbachevskiy. Romanova. PANTOMIME. ILLUSION AND MANIPULATION. CLOWNERY. Paradigm of Knowledge № 4(54), 2022

Sharykov Lvova THE SPECIFICS OF CIRCUS COMPLEX TECHNICAL TRAINING ISMS № 2(54), 2022

Орел Гімнастика Кард-де-Парель 1661-6505-1-PB

Орел Гімнастика полотна 5(25) 20171321-5214-1-PB

 

© Всі права захищені.
Догори