© Всі права захищені.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами


Забезпечення умов для інклюзивної освіти людей з особливими потребами

Згідно із законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої світи», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №635, Методичних рекомендацій щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н. р., викладених у додатку до листа МОН від 05.08.2019 р. № 1/9-498 та на виконання Постанови Кабiнету Miністрів України вiд 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Лiцензiйних умов провадження ocвітньої діяльності (зi змiнами, внесеними Постановою Кабiнетy Miністрів України вiд 10.05.2018 № 347) будівлі, споруди і приміщення повинні відповідати вимогам доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з державними будівельними нормами і стандартами. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв дотримується вище зазначених нормативних документів та надає освітні послуги здобувачам освіти на рівній основі, без дискримінації, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності усіх здобувачів освіти, рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за наявності), що надається інклюзивно-ресурсним центром.
Організація освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв забезпечує:

  • інклюзивне освітнє середовище для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;
  • принципи універсального дизайну в освітньому процесі;
  • приведення території Академії, будівель, споруд та приміщень у відповідність з вимогами державних будівельних норм, стандартів та правил зокрема ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти», ДБН В.2.2- 40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»;
  • розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну наявних будівель, споруд та приміщень Академії в разі коли неможливо повністю пристосувати їх для потреб осіб з інвалідністю необхідними навчально-методичними матеріалами та інформаційно-комунікаційними технологіями для організації навчального процесу, забезпечення в разі необхідності розумного пристосування;
  • найбільш прийнятними методами й способами спілкування;

Відповідно до договору № 806 від 22 квітня 2019 року з ПАТ Київське будівельно-монтажне управління «Приладбудмонтаж» виконані роботи з капітального ремонту огорожі та благоустрою території Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв та договору № 811 від 26 липня 2019 року на додаткові роботи виготовлений пандус для осіб з обмеженими можливостями руху.


© Всі права захищені.
Догори