© Всі права захищені.

Переведення здобувачів освіти на вакантні місця регіонального замовлення КМАЕЦМ

ДО  УВАГИ  СТУДЕНТІВ!

Відповідно до «Положення про порядок переведення здобувачів на вакантні місця регіонального замовлення Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв» станом на 15 вересня 2021 року оголошується конкурс на переведення студентів Академії, які навчаються на договірній основі, на вакантні місця регіонального замовлення серед студентів:

ІІ курсу освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр спеціальності 025 Музичне мистецтво (1 місце);

ІІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальності 026 Сценічне мистецтво (1 місце);

ІІ курсу освітнього ступеня бакалавр спеціальності 026 Сценічне мистецтво (3 місця);

ІІІ курсу  освітнього ступеня бакалавр спеціальності 026 Сценічне мистецтво (1 місце).

Переведення студентів на вакантні місця регіонального замовлення здійснюється на принципах прозорості та гласності виключно на конкурсній основі за рейтинговим балом (окрім випадків, вказаних у п. 2.7 Положення), з урахуванням соціального статусу студентів і обов’язкової участі органів студентського самоврядування у прийнятті рішення щодо переведення.

Пункт 2.7 «Положення про порядок переведення здобувачів на вакантні місця регіонального замовлення» передбачає право переведення на навчання на вакантні місця регіонального замовлення поза конкурсом студентів, які відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти України поточного року мають право на зарахування на місця державного (регіонального) замовлення за квотами; першочергово, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі до ЗВО.

До участі у конкурсі не допускаються студенти, які протягом навчання порушували правила внутрішнього розпорядку Академії, та які мають заборгованість по оплаті.

Студентам, які виявили бажання прийняти участь у конкурсі, необхідно звернутись до:

  • фахового коледжу (для фахових молодших бакалаврів);
  • деканатів (для бакалаврів);

 для написання заяви (з 20 по 24 вересня 2021 року включно). До матеріалів справи потрібно подати:

– заяву;

– індивідуальний навчальний план (копія);

– інформацію щодо рейтингового балу (подає фаховий коледж/деканат);

– копії та оригінали документів, що підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення на навчання за регіональним замовленням (для випадків, визначених п. 2.7 Положення).

Рішення щодо переведення на вакантні місця регіонального замовлення приймається на засіданні Стипендіальної комісії.

Студенти, які вчасно (до 24 вересня 2021 року включно) не подали заяву (та підтверджувальні документи щодо квоти) втрачають право участі у конкурсі.

 

 

© Всі права захищені.
Догори