© Всі права захищені.

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Відповідно до наказу  № 5-ОД від 01.02.2021 року «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв»  оголошується конкурс на заміщення вакантних (з 01.09.2021 року) посад науково-педагогічних працівників: 

 

Факультет музичного мистецтва:

 

Кафедра естрадного співу:

Завідувач кафедри – 1 ставка;

Професор – 3 ставки;

Доцент – 5,8 ставки;

Старший викладач – 8,3 ставки;

Викладач – 9,4 ставки;

Концертмейстер – 9,2 ставки.

Кафедра музично-теоретичних дисциплін:

Завідувач кафедри – 1 ставка;

Професор – 1 ставка;

Доцент – 3,25 ставки;

Старший викладач – 2,5 ставки;

Викладач – 2 ставки.

Кафедра гуманітарних дисциплін:

Завідувач кафедри – 1 ставка;

Професор – 1,1 ставка;

Доцент – 2,95 ставки;

Старший викладач – 0,6 ставки;

Викладач – 0,45 ставки.

 

Факультет сценічного мистецтва:

 

Кафедра естрадно-сценічних жанрів:

Завідувач кафедри – 1 ставка;

Професор – 0,25 ставки;

Доцент – 3 ставки;

Старший викладач – 3 ставки;

Викладач – 5,5 ставки;

Концертмейстер – 2 ставки.

Кафедра циркових жанрів:

Завідувач кафедри – 1 ставка; 

Професор – 1,5 ставки;

Доцент – 2,75 ставки;

Старший викладач – 5,75 ставки;

Викладач – 5,5 ставки;

Кафедра режисури та акторського мистецтва:

Завідувач кафедри – 1 ставка; 

Професор – 3,5 ставки;

Доцент – 4,25 ставки;

Старший викладач – 4,95 ставки;

Викладач – 3,5 ставки.

 

Вимоги до кандидатів на вакантні (з 01.09.2021 року) посади:

Для посади завідувач кафедри:

– особи, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.

Для посади професора:

– особи, які мають вчене звання професора або особи, які мають науковий ступінь доктора наук і вчене звання доцента (старшого дослідника або старшого наукового співробітника), або особи, які мають науковий ступінь доктора наук, мають значні творчі досягнення у сфері культури та мистецтва та друковані наукові та навчально-методичні праці, що використовуються у педагогічній практиці за профілем діяльності кафедри.

Для посади доцента:

– особи, які мають, як правило, вчене звання доцента (старшого дослідника або старшого наукового співробітника) або особи, які мають науковий ступінь доктора філософії за відповідною спеціальністю (кандидата або доктора наук за відповідною спеціальністю) та друковані навчально-методичні (наукові) праці за профілем діяльності кафедри.

Для посади старшого викладача:

– особи, які мають, повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського) рівня)  за відповідною спеціальністю або мають  творчі досягнення у сфері культури та мистецтва і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти не менше трьох років.

Для посади викладача:

– особи, які мають, повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського) рівня)  за відповідною спеціальністю, творчі досягнення у сфері культури та мистецтва.

Для посади концертмейстера:

– особи, які мають, повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського) рівня)  за відповідною спеціальністю, творчі досягнення у сфері культури та мистецтва.

 

Претендент на посаду подає такі документи: 

Заяву про участь у конкурсі (пишеться власноруч), 

особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють у КМАЕЦМ);

автобіографію (для претендентів, які не працюють у КМАЕЦМ);

копію паспорту (для претендентів, які не працюють у КМАЕЦМ);

копію дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь (для претендентів, які не працюють у КМАЕЦМ);

список друкованих наукових та навчально-методичних праць, завірений вченим секретарем Академії;

оригінали всіх документів, необхідних для перевірки матеріалів, що надані до відділу управління персоналом КМАЕЦМ (для претендента, який не працює в КМАЕЦМ); 

згоду на обробку персональних даних;

документи, які підтверджують підвищення кваліфікації за профілем  протягом останніх п’яти років.

 

Додатково подають:

– дві фотокартки розміром 4 на 6 см;

– характеристику з останнього місця роботи або навчання (для претендентів, які не працюють у КМАЕЦМ);

– копію трудової книжки, посвідчену в установленому законодавством порядку (для претендентів, які не працюють у КМАЕЦМ);

– копію документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних) (для претендентів, які не працюють у КМАЕЦМ).

 

Претендент на заміщення посади науково-педагогічного працівника може подати за власною ініціативою й інші документи стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня, наукових здобутків тощо.

Претендент несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів.

З  Положенням про проведення конкурсну на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв та детальними вимогами до кандидатів можна ознайомитися на сайті Академії за посиланням  : https://kmaecm.edu.ua/ та відділі управління персоналом Академії за адресою:  вулиця Жилянська, 88,   м. Київ.

 

Академія житлом не забезпечує.

 

Термін прийому документів на участь у конкурсі – до 3 березня  2021 року.

Термін проведення конкурсу  не пізніше двох місяців після завершення строку прийняття заяв і документів від претендентів на заміщення науково – педагогічних посад  Академії.

Документи подавати за адресою:  вулиця Жилянська, 88, м. Київ. 01032,  відділ управління персоналом. Телефон для довідок +38044 284-36-19

E-Mail: inbox@kmaecm.edu.ua 

© Всі права захищені.
Догори