© Всі права захищені.

НАУКОВІ ШТУДІЇ ВОЄННОГО ЧАСУ

Воєнний стан у країні докорінно трансформує систему цінностей кожного
свідомого громадянина. Все набуває іншого значення та ваги. Водночас,
академія – це інституція, до сфер діяльності якї входить і наука. І зупиняти її не
можна в будь-якому разі – науковці закладу мають бути в робочій формі, наука
не має зупиняти свій рух ні за яких обставин.

З початку воєнного стану, безумовно, стало набагато складніше брати
участь у наукових заходах та писати статті. Але тримати планку якості
необхідно, під час війни робоче місце для кожного перетворюється на бойовий
пост. І кидати його неприпустимо. Структурний підрозділ, до обов’язків якого
входить передусім презентувати КМАЕЦМ в науковому просторі як України,
так і за її межами, – кафедра гуманітарних дисциплін. Оскільки до її складу
входять співробітники з науковими ступенями та вченими званнями, саме їх
завданням є підтримувати належний рівень академії в дослідницькому полі та
сприяти покращенню її іміджу в науковому середовищі. І виконання цієї
задачіне припинялося ні на день навіть із початком воєнних дій.

Продовжує свою роботу науковий альманах «АРТ-платформа»,
якому висловило підтримку та надало допомогу в забезпеченні безкоштовних
послуг «Crossref» (офіційное агентство регістрації Цифрових Ідентифікаторів
Об’єкта (DOI) міжнародного DOI фонду). На сьогодні готовий до друку випуск
№5 альманаху.

У період з 23 лютого по 3 квітня 2022 р. завідувач кафедри,
професор Ю.В. Романенкова, пройшла курс Всеукраїнського науково-
педагогічного підвищення кваліфікації за програмою Центру українсько-
європейського наукового співробітництва підвищення кваліфікації «Музика як
художньо-естетичний феномен та сфера культурної діяльності» (6 кредитів
ЄКТС), що підтверджено відповідним сертифікатом.

Доцент кафедри Г.В. Кузьменко пройшла курс «Педагогічні вулиці
на мапі Києва. Вулиця Костянтина Ушинського» та отримала відповідний
сертифікат (0,6 кредити ЄКТС)

Кафедра в особі завідувача, професора Ю. В. Романенкової,
експерта грантової програми «Культура без бар’єрів», продовжила співпрацю з
Українським культурним фондом, де сезон 2022 триває, але з великими
складностями та зміною алгоритму діяльності, оскільки всі кошти, передбачені
на фінансування програм поточного року, було передано на потреби ВСУ. Але
команда працює і шукає нові шяхи підримки культурних програм.

У цей період вийшло друком кілька статей співробітників кафедри
як у виданнях України (в тому числі – категорії Б), так і в престижних
зарубіжних виданнях категорї А, що індексовані наукометричними базам даних
Scopus та Web of Sciences (2 статті):
1. Романенкова Ю., Арая Беріос Н. (2021). Мотив часу у творчості
українського митця Костянтина Калиновича. Актуальнi питання гуманiтарних
наук. Вип. 45, т. 2. С. 32-37.
2. Bratus I., Kuzmenko H., Kovalova, O, Halchenko, M. Implementing
Open Science Technology in Educational Activities of the UNESCO Centre, "Junior
Academy of Science of Ukraine". International journal of computer science and
network security. Vol. 22. Is.1. P. 183-188.

Ще кілька статей подані до друку та чекають на рішення рецензентів.
Вийшли друком і тези доповідей на міжнародних конференціях, у яких брали участь члени кафедри:

1. Романенкова Ю. (2022). Традиційний цирк як видовищне
мистецтво в Україні в умовах сучасних реалій: виклики, ризики, небезпеки.
«Пріоритетні напрями розвитку наукового простору» (Запоріжжя, 25-
26 березня 2022 р.). С. 61-65.

2. Романенкова Ю. (2022). Київські мотиви у друкованій графіці
Аркадія та Геннадія Пугачевських. «Інноваційні наукові дослідження в умовах
світових змін» (Вінниця, 29-30 квітня 2022 р.).

Не залишають свої наукові пошуки і студенти – за результатами
участі в науковій конференції у магістранта С. Розмариці вийшла друком
стаття:
Розмариця С. Незалежні театральні платформи зламу ХХ та ХХІ ст. Як
інструмент формування театрального мистецтва України. «Наука, освіта та
суспільство: актуальні наукові дослідження» ( Київ, 25-26 лютого 2022 р.)
(науковий керівник – професор Романенкова Ю.В.)

То ж, не дивлячись ні на що, академічна спільнота у робочій формі,
науковий пошук безперервно триває.

© Всі права захищені.
Догори