© Всі права захищені.

«Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі»

Міністерство освіти i науки України, Бердянський державний педагогічний університет, Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, НАПН України, Відділ змісту і технологій педагогічної освіти, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Кафедра музичного мистецтва, Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Кафедра мистецтвознавства та позашкільної освіти, Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра режисури та хореографії

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

(відкрита для іноземних учасників)

«МИСТЕЦТВО ТА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

м. Бердянськ, Україна

17 листопада 2022 року

 Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції (відкрита для іноземних учасників) «МИСТЕЦТВО ТА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ», яка приурочена до 90-річчя Бердянського державного педагогічного університету. Конференція буде проводитися в дистанційному форматі (платформа ZOOM).

Напрями роботи конференції:

  1. Теорія і практика мистецтв в умовах кризи глобалізаційних процесів і міжкультурних взаємовідносин.
  2. Національна освіта та культура в умовах сьогодення.
  3. Концептуальні засади сучасної мистецької освіти у вимірах евроінтеграційних процесів
  4. Професійна підготовка майбутніх учителів мистецьких дисциплін: новітні підходи та технології в умовах зміненої реальності.
  5. Формування художньо-творчої компетентності майбутніх фахівців у системі неперервної педагогічної освіти: сучасні реалії і виклики.

 Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. Відкриття конференції 17 листопада 2022 року о 10.00.

Регламент:

– доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв.;

– доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв.;

– повідомлення – до 5 хв.

Умови участі у конференції:

Для участі в конференції необхідно до 01.11.2022 року:

  • заповнити заявку учасника (у гугл-формі за електронним посиланням https://forms.gle/LLvktYe47ZJjSKvC8;
  • подати на електронну адресу оргкомітету horeograf2015@gmail.com електронний варіант тез – назва файлу «Прізвище учасника конференції_тези».

Усі учасники конференції отримають електронний збірник тез доповідей, програму конференції, сертифікат учасника).

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ В РАМКАХ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ – ЗБІР КОШТІВ НА ПІДТРИМКУ ЗСУ

5168 7422 3910 6408 ОМЕЛЬЧЕНКО Анетта Іванівна. Призначення: підтримка ЗСУ

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми доповідей, які не відповідають вимогам i тематиці конференції, а також за відсутності підтвердження оплати.

Обсяг матеріалів – до 5 сторінок у форматі doc. (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5). Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Список використаних джерел – не більше 5 позицій.

Бібліографічний опис списку використаних джерел може бути оформлений з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Індекси посилань у тексті у квадратних дужках, напр.: [15, с. 32].

Автори несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, власних імен, географічних назв, посилань на джерела тощо.

Координатори: доцентка Анетта ОМЕЛЬЧЕНКО (066-58-74-602), доцентка Марина ПОГРЕБНЯК (099-73-18-359). Контактна особа: Ася ЮДІНА (0661414245), старша лаборантка кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Анетта ОМЕЛЬЧЕНКО, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету

НАЗВА ТЕЗ

 Анотація українською мовою

Ключові слова:

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.

2.

© Всі права захищені.
Догори