© Всі права захищені.

Графік проведення творчих конкурсів та вступних випробувань на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавр (І – курс)

© Всі права захищені.
Догори