© Всі права захищені.

Наукові видання

Grail of science, 2021

Innovation solulions in modern science 2021 №5

Innovative solutions in modern science, 2016 №7

Innovative solutions in modern science, 2016 №8

Innovative solutions in modern science, 2016 №9

Innovative solutions in modern science, 2017 №5

Innovative solutions in modern science, 2018 №6

Innovative solutions in modern science, 2019 №6

Innovative solutions in modern science, 2019 №7

Innovative solutions in modern science, 2019 №8 (35)

Innovative solutions in modern science, 2019 №8

Paradigm of knowledge, 2017  №5

Paradigm of knowledge,  2017 №3

Paradigm of knowledge,  2017 №6

Paradigm of knowledge, 2018 №1 (27)

Paradigm of knowledge, 2018 №1

Paradigm of knowledge,  2018 №4

Paradigm of knowledge,  2018 №5

Paradigm of knowledge, 2020 №2

Revista Inclusiones

Revista Inclusiones, 2021

Revista Inclusiones, Part 2

Science research development, 2018

Science research development, 2018 №10

Science research development, 2019

Science research development, 2019 №19

Science_research_development. Лондон, 2019 рік

Велика Українська енциклопедія, 2016 рік

Вісник НАКККіМ, 2013

Вісник НАКККіМ, 2019 рік

Журнал Молодий вчений, 2015 рік

Збірник НАКККіМ, 2011 рік

Збірник НАКККіМ, 2012 рік

Збірник НАКККіМ, 2013 рік

Збірник НАКККіМ. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 2015 рік

Збірник. Наукові досягнення, напрацювання, пропозиції. Краків 2014 рік

Збірник. Пріорітетні напрямки в науці. Закапане 2015 рік

Збірник. Сучасні тенденції в науці та освіті. Краків 2016 рік

Збірник. Танцювальні студії

Мистецтвознавчі записки,  2011 рік

Мистецтвознавчі записки, 2010 рік

Мистецтвознавчі записки, 2013 рік

Мистецтвознавчі записки, 2015 рік. Випуск 27

Парадигма пізнання. Гуманітарні питання. 2015 рік

Парадигма пізнання. Гуманітарні питання. 2016 рік

Парадигма пізнання, 2017 рік

Парадигма пізнання. Гуманітарні питання. 2018 рік

Посібник Мистецтво. Масол Л.

Автореферати

Дружинець М.І.

Заря С.В.

Землянська Н.В.

Івановська Н.В.

Каблова Т.Б.

Кузьменко Г.В.

Левко В.І.

Місько Н.В.

Никоненко Р.М.

Овчарук Г.Е.

Овчаренко Г.Е.

Оленюк Д. В.

Палійчук А.В.

Пальцевич Ю.М.

Самая Т.В.

Ткачук О.Г.

Шариков Д.І.

Яковлев О.В.

Навчально-методичні посібники

© Всі права захищені.
Догори