© Всі права захищені.

Додаток №7 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у КМАЕЦМ в 2022 р. Вимоги до мотиваційного листа.

© Всі права захищені.
Догори