© Всі права захищені.

Додаток №2 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у КМАЕЦМ в 2022 р. (підпункту 4 пункту 7.1 розділу VII))

© Всі права захищені.
Догори