© Всі права захищені.

Додаток №1 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у КМАЕЦМ в 2022 р. (підпункту 3 пункту 7.1 розділу VII)

© Всі права захищені.
Догори