© Всі права захищені.

Ткачук Олена Геннадіївна

КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ХОРЕОГРАФІЇ

спеціаліст вищої категорії.

Викладає дисципліни: «Анатомія та фізіологія людини», «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці в хореографії», «Біомеханіка в хореографії», керівництво курсовими роботами.

В 1998 році закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту України в м. Київ за спеціальністю «Викладач фізичного виховання, тренер з легкої атлетики».

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів в освітньому процесі з фізичного виховання» та отримала ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Стаж педагогічної роботи – 22 роки, на посадах: викладача, завідувача кафедри, була гарантом освітньої програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Брала участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, педагогічних семінарах, вебінарах, тренінгах:

  1. Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Факультет підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Назва циклу «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти» (посвідчення № 520);
  2. Київський університет імені Бориса Грінченка за програмою «Інноваційні комунікативні технології у роботі викладача» (сертифікат – 125 год.)
  3. НАПНУ ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» (свідоцтво СП 35830447/1162-20);
  4. ТОВ «Академія цифрового розвитку» курс «Ефективні рішення GOOGLE FOR EDUCATIOTION ДЛЯ ХМАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ» (сертифікат № БС-03372)

Нагороди: У 2006 році від Київського міського голови отримала Подяку за вагомий особистий внесок у розвиток та пропаганду фізичної культури і спорту в м. Києві та Україні, високі спортивні досягнення. У 2020 році від Міністерства освіти і науки України – Подяку за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну педагогічну діяльність.

Публікації: Щорічно бере участь у науково-практичних конференціях, має понад 45 опублікованих статей, два навчально-методичних посібники для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

© Всі права захищені.
Догори