© Всі права захищені.

Ткачук Олена Геннадіївна

ВИКЛАДАЧ, КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

Кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: Безпека життєдіяльності, Анатомія та фізіологія людини.

Освіта:

В 1998 році закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту України в м. Київ за спеціальністю – викладач фізичного виховання, тренер з легкої атлетики.

В 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів в освітньому процесі з фізичного виховання” та отримала ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Стаж педагогічної роботи – 22 роки, на посадах: викладача, завідувача кафедри, а також була гарантом освітньої програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Брала участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, педагогічних семінарах, вебінарах, тренінгах.

За останні п’ять років підвищувала рівень професійного розвитку шляхом навчання зокрема:

  1. Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Факультет підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Назва циклу “Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти” (посвідчення № 520);
  2. Київський університет імені Бориса Грінченка за програмою “Інноваційні комунікативні технології у роботі викладача” (сертифікат – 125 год.)
  3. НАПНУ ДЗВО “Університет менеджменту освіти” Центральний інститут післядипломної освіти” за освітньо-професійною програмою “Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)” (свідоцтво СП 35830447/1162-20);
  4. ТОВ “Академія цифрового розвитку” курс «Ефективні рішення GOOGLE FOR EDUCATIOTION ДЛЯ ХМАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ” (сертифікат № БС-03372)

Нагороди: У 2006 році від Київського міського голови отримала Подяку за вагомий особистий внесок у розвиток та пропаганду фізичної культури і спорту в м. Києві та Україні, високі спортивні досягнення. У 2020 році від Міністерства освіти і науки України – Подяка за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну педагогічну діяльність.

Публікації: Щорічно приймаю участь у різного рівня науково-практичних конференціях, маю більше 45 опублікованих статей, два навчально-методичних посібника для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

© Всі права захищені.
Догори