© Всі права захищені.

Фурман Валерія Сергіївна

Студентка І курсу факультету музичного мистецтва ОС “Бакалавр”, група ЕС-Б 122, спеціальність 025 “Музичне мистецтво”. Освітньо-професійна програма “Естрадний спів”.

© Всі права захищені.
Догори