© Всі права захищені.

Дружинець Маріанна Ігорівна

ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ, КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Викладає навчальні дисципліни: «історія та теорія шоу-бізнесу», «методика ігрової діяльності», «керування курсових робіт».

 Акторка кіно та театру, акторка-вокалістка, викладачка.

Освіта.

Закінчила:

 • Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого (акторка драматичного театру та кіно, магістр, майстерня н.а.України О.М.Шаварського);
 • Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтв;
 • Нью-Йоркську академію кіно (курс-інтенсив, педагог Пол Браун) & майстер-клас Івани Чаббак;
 • Заочно здобула юридичну освіту в Одеському національному університеті ім.І.І.Мечникова (магістр права);
 • Аспірантуру НАКККіМ зі спеціальності 26.00.01 «теорія та історія культури (мистецтвознавство)».

 

Кандидат мистецтвознавства. 

14 травня 2021 року успішно захистила дисертацію на тему «Естрадне музичне мистецтво України кінця XX початку XXI століття як фактор євроінтеграції української культури» за спеціальністю: 26.00.01 теорія та історія культури та здобула ступінь кандидата наук.

 

Творча діяльність.

 • з 2013 р. акторка кіно, понад 30-ти робіт, серед яких головні ролі у проєктах:

«Плут» – Олена, реж. В. Ібрагімов (2021) https://2plus2.ua/plut/novyny/marianna-druzhinec-schob-zaplakati-ya-mayu-buti-v-dobromu-gumori-ne-golodna-ne-vtomlena;

«Ментівські війни. Харків-2»  – Ілона, реж. В. Рожко (2019)

та ін.. https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/post/478950/works/

 • з 2012 р. акторка-вокалістка у мюзиклах та акторка у театральних виставах, понад 10 робіт (Женя Комелькова «А зорі тут тихі» за мотивами Б.Васильєва; Замазура «Зечки-попелюшки» Я.Главацького; Квітка Цісик у моновиставі «Я-Квітка» та ін.).
 • з 2011 – по 2017 рр. солістка, акторка-вокалістка оркестру Збройних Сил України.
 • у 2016 р. співпраця з Олегом Скрипкою (бек-вокалістка).

 

У 2021 році удостоєна річної стипендії Президента України для молодих митців.

 

Наукова діяльність.

Учасниця науково-практичних конференцій, стажувань та авторка близько 20 наукових статей, опублікованих у всеукраїнських і міжнародних фахових виданнях у секції «мистецтвознавство»:

 1. Дружинець М. І. Масова культура як комунікативний простір сучасного музичного естрадного мистецтва. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Рівне : ПДГУ, 2018. Вип. 26. С. 157–163.
 2. Дружинець М. І. Масова культура – підґрунтя естрадного музичного мистецтва: становлення, розвиток та соціокультурне значення. Мистецтвознавчі записки. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2018. Вип. 34. С. 337–346.
 3. Дружинець М. І. Культурно-історичні прогресії напрямів естрадно-музичного мистецтва. Культура і сучасність : альманах. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. № 1. С. 246–252.
 4. Дружинець М. І. Пісенний конкурс Євробачення та вокальні телевізійні талант-шоу як фактор європеїзації та євроінтеграції української культури. Мистецтвознавчі записки. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. Вип. 35. С. 280–287.
 5. Дружинець М. І. Міжнародний пісенний конкурс Євробачення як важливий етап інтеграції української культури. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2020. № 1. С. 125–129.
 6. Дружинець М. І. Сучасне композиторське та виконавське мистецтво: еволюція естрадної популярної музики. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2018. Вип. 19. Т. 1. С. 39–43.
 7. Дружинець М. І. Процеси євроінтеграції сучасного естрадного мистецтва: київські музичні заклади вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2018. Вип. 20. Т. 2. С. 34–39.
 8. Дружинець М. І. Музичне естрадне мистецтво: жанрово-стильова специфіка та еволюція. Web of Scholar.Warszawa, 2018. 8 (26). Vol. 2. P. 24–29.
 9. Дружинець М. І. Роль Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв у процесах євроінтеграції сучасного естрадного мистецтва України. Збiрник наукових статей: До 200-ліття від дня народження Т. Г. Шевченка / Державний Ун-т iм Алеку Руссо м. Бельцi. Бельцi : Presa universitară bălţeană, 2014. С. 76–80.
 10. Дружинець М. І. Вокальні талант-шоу як феномен культури: різноаспектні проблеми. Tradiție și inovare în cercetarea științifică: еdiția a 6-a, dedicată Anului Profesorului Nicolae Filip: Materialele Colloquia Professorum din 29 septembrie 2016. Bălți : S. n., 2017. Vol. 1. P. 74–79.
 11. Дружинець М. І. Музичне естрадне мистецтво: стильові напрями та жанрове розмаїття. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 20–21 квітня 2017 р. Харків : ХДАК, 2017. С. 111–112.
 12. Дружинець М. І. Українська популярна музика в контексті євроінтеграції української культури. International Scientific and Practical Conference «World science» : рroceedings of the III International Scientific and Practical Conference «Topical researches of the World Science», 28 June 2017. Dubai, 2017. № 7 (23). Vol. 4. С. 4–7.
 13. Дружинець М. І. Європейський вимір в естрадному музичному мистецтві: інтерв’ю-опитування. Культурно-мистецькі обрії’ 2017 : зб. наук. праць. Київ : НАКККіМ, 2017. Вип. 3. С. 22–25.
 14. Дружинець М. І. Масова культура та її функціональні блоки. Актуальні філософські, політологічні та культурологічні проблеми розвитку людини і суспільства у динамічному та глобалізованому світі: зб. матеріалів Міжн. наук.-практ. конференції, 8–9 лютого 2019 р. Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019. С. 45–48.
 15. Дружинець М. І. Масова культура: підходи до вивчення та напрямки теоретичного осмислення. АРТ-платФОРМА : наук. альманах. Київ : КМАЕЦМ, 2020. Вип. 1. С. 278–293.
 16. Дружинець М. І П’ятий етап еволюції української музичної естради: зв’язок із європейською індустрією. The world of science and innovation : аbstracts of the 3rd International scientific and practical conference, 14–16 October 2020. London : Cognum Publishing House, 2020. С. 255–261.

 

 

© Всі права захищені.
Догори