© Всі права захищені.

Білоконь-Буланова Марія Едуардівна

Голова творчого комітету

Студентка ІІІ курсу факультету сценічного мистецтва ОС “Бакалавр”, група Р-Б 320, спеціальність 026 “Сценічне мистецтво”. Освітньо-професійна програма “Режисура”.

© Всі права захищені.
Догори