© Всі права захищені.

Нормативно-правові документи

Конвенція про права дитини

Загальна декларація прав людини

Конвенція про права осіб з інвалідністю

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про фахову передвищу освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про охорону дитинства»

«Кодекс академічної доброчесності Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв»

«Положення про психологічну службу та соціально-педагогічний патронаж»

«Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв»

«Положення про організацію освітнього процесу у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв»

«Положення про організацію інклюзивного навчанняв Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв»

«Порядок навчання здобувачів за індивідуальним графіком»

«Положення про запобігання і протидію дискримінації, сексуальним домаганням, конфліктним випадкам та проявам неетичної поведінки у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв»

«Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв»

«Положення про підвищення кваліфікації педагогічних й науково-педагогічних працівників та атестації педагогічних працівників Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв»

«Положення про порядок переведення здобувачів на вакантні місця регіонального замовлення»

«Правила призначення академічних та соціальних стипендій у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв»

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про протидію торгівлі людьми»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Лист МОН Українивід 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Указ Президента України «Про затвердження комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві»

Рішення Колегії МОН України від 26.03.2015 протокол № 3/3-3 «Про стан та проблеми надання психологічної допомоги суб’єктам освіти в умовах антитерористичної операції на сході країни»

Постанова КМУ від 01.06.2020 №585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»

Наказ МОН України від 29.10.2010 №1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту»

Наказ МОН Українивід 22.05.2018 №509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»

Лист МОН України від 02.08.2022 №1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році»

Лист МОН Українивід 24.07.2019 №1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»

Наказ МОН України від 28.12.2006 №864 «Про планування діяльності та ведення соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»

Постанова КМУ від 28.10.2022 №1224 «Про затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої освіти, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб»

Наказ МОН України від 18.06.2021 р.№686«Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 472 від 24.05.2022 р.)

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України

Етичний кодекс психологата інші нормативно-правові документи.

 

 

 

 

 

 

 

© Всі права захищені.
Догори