© Всі права захищені.

Кафедра естрадно-сценічних жанрів


Пошта: estrada@kmaecm.edu.ua

Кафедра естрадно-сценічних жанрів провадить освітню, методичну, творчу та наукову діяльність за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти денної та заочної форм навчання.

Освітньо-професійна програма:

  • Сценічно-естрадні жанри (кваліфікація Бакалавр сценічного мистецтва. Артист розмовного жанру / Артист-лялькар / Артист (танцювального ансамблю, танцювального колективу, ансамблю пісні й танцю та ін. Викладач професійного навчально-виховного закладу).

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ, КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Бучма Ольга Євгеніївна

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ, ЗАСЛУЖЕНА АРТИСТКА УКРАЇНИ

Макарова Зоя Михайлівна

ПРОФЕСОР КАФЕДРИ, ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Грек Володимир Анатолійович

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ, КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Луговенко Тетяна Георгіївна

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ

Пастухов Олексій Анатолійович

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ

Майбенко Олександр Олександрович

ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ

Лавренюк Вадим Михайлович

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР КАФЕДРИ

Романович Зоя Леонідівна

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР КАФЕДРИ

Шевель Павло Миколайович

ЛАБОРАНТ КАФЕДРИ

Гончаров Михайло В’ячеславович

© Всі права захищені.

Догори