© Всі права захищені.

Кафедра естрадно-сценічних жанрів


Пошта: estrada@kmaecm.edu.ua

Кафедра естрадно-сценічних жанрів провадить освітню, методичну, творчу та наукову діяльність за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти денної та заочної форм навчання.

Освітньо-професійна програма:

  • Сценічно-естрадні жанри (кваліфікація Бакалавр сценічного мистецтва. Артист розмовного жанру / Артист-лялькар / Артист (танцювального ансамблю, танцювального колективу, ансамблю пісні й танцю та ін. Викладач професійного навчально-виховного закладу).

ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ, ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ХОРЕОГРАФІЇ

Грек Володимир Анатолійович

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ, КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Бучма-Бернацька Ольга Євгеніївна

ЗАСЛУЖЕНА АРТИСТКА УКРАЇНИ, ДОЦЕНТ, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ХОРЕОГРАФІЇ

Макарова Зоя Михайлівна

КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ХОРЕОГРАФІЇ

Луговенко Тетяна Георгіївна

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ХОРЕОГРАФІЇ

Пастухов Олексій Анатолійович

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ХОРЕОГРАФІЇ

Майбенко Олександр Олександрович

ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ

Лавренюк Вадим Михайлович

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР КАФЕДРИ

Романович Зоя Леонідівна

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР КАФЕДРИ

Шевель Павло Миколайович

ЛАБОРАНТ КАФЕДРИ

Гончаров Михайло В’ячеславович

© Всі права захищені.

Догори