© Всі права захищені.

ONLINE бібліотека

Бізнес у сфері креативних індустрій. Вступ

Що потрібно, аби бізнес працював

Як взаємодіяти з кієнтами та забезпечити сталість бізнесу

Як започаткувати бізнес у сфері креативних індустрій

Асмус В.Ф. Антична філософія

Антонович Д. (1925) ТРИСТА РОКІВ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ 1619-1919

Арешенкова О. (2018) КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ

Андрєєва Р.П. Енциклопедія моди

Бурлаков М. Путівник по Adobe Photoshop CS2

Бабій О.Я. ( 2017) ПОСІБНИК З ФАНДРЕЙЗИНГУ ДЛЯ БІЗНЕС-ОБ’ЄДНАНЬ

Барнич М.М. (2016) МАЙСТЕРНІСТЬ АКТОРА. ТЕХНІКА ОБМАНУ

Безгін О. І., Бернадська А. Є., Кочарян І. С., Успенська О. Ю. (2013) КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ТА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ

Бенедисюк І.М. ( 2018) ПОСІБНПИК ДЛЯ СУДДІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Бєдакова С. В. (2018) ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ МУЗИКИ (кінець ХVI – ХІХ століття)

Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. (2013) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР теорія і практика

Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. (2014) МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Бондаренко С.В. (2008) АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Брич В.Я., Корман М.М. (2018) КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Брюховецька Л.І. (2011) КІНОМИСТЕЦТВО

Буйницька О. П. (2012) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

Васильєв Є. М. (2017) СУЧАСНА ДРАМАТУРГІЯ. ЖАНРОВІ ТРАНСФОРМАЦІÏ, МОДИФІКАЦІÏ, НОВАЦІÏ

Вахонєва Т. М. (2019) АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА В УКРАЇНІ

Веселовська Г. (2010) УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ АВАНГАРД

Виноградарський М.Д., Виноградарська А.М., Шканова О.М. (2009) УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Вірченко Т. (2012) ХУДОЖНІЙ КОНФЛІКТ В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 1990–2010-х

Вірченко Т. (2018) СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ. ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТІВ

Власової О. І. (2015) ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Глушаков С. Adobe photoshop CS3

Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Крейдич І.М., Семенченко Н.В. (2017) ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Гаріджук А.А. (2014) НАРОДНА ОБРЯДОВІСТЬ ЯК ПЕРШООСНОВА ПОСТАНОВОЧНИХ МАСОВИХ ДІЙСТВ (2014)

Гасило Ю. А. (2017) ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Горемичкін А.І. ( 2005) ОСНОВИ МУЗИЧНОЇ МОВИ

Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Требін М.П. та ін. (2008) ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ. ФІЛОСОФІЯ, ЛОГІКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. (2006) ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Гринишина М. (2012) УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ХХ СТОЛІТТЯ АНТОЛОГІЯ ВИСТАВ

Гринишина М. О. (2008) МІСТОВІ Й СВІТОВІ ДРАМАТУРГІЯ А. П. ЧЕХОВА НА УКРАЇНСЬКОМУ КОНУ В ІНТЕРКОНТЕКСТУАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКАХ ІЗ СВІТОВИМ СЦЕНІЧНИМ ПРОСТОРОМ

Гринишина М. та ін. (2017) НАРИСИ З ІСТОРІЇ ІНОНАЦІОНАЛЬНОГО ТЕАТРУ В УКРАЇНІ ХХ — початку ХХІ ст.

Гринишина М. та ін. (2017) НАРИСИ З ІСТОРІЇ ІНОНАЦІОНАЛЬНОГО ТЕАТРУ В УКРАЇНІ ХХ — початку ХХІ ст.

Гришина М. (2013) ТЕАТРАЛЬНА КУЛЬТУРА РУБЕЖУ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ

Данильян О.Г., Дзьобань О.П. (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Десятник Г.О. (2018) ПРОФЕСІЯ. РЕЖИСЕР КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Десятник Г.О., Лимар Л.Д. (2020) ОСНОВИ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ЕКРАННІЙ ТВОРЧОСТІ

Дітковська Л. А., Буяшенко В. В., Оніщик Ю. В. А (2019) АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ

Дубасенюк О.А., Антонова О.Є. (2012) МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІКИ

Єрмакова Н. (2012) БЕРЕЗІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА. ІсСТОРІЯ, ДОСВІД

Ємохонова Л. Світова художня культура

Зайцев В.П. (2006) РЕЖИСУРА ЕСТРАДИ ТА МАСОВИХ ВИДОВИЩ

Захарчук Н. В. Історико-побутовий танець

Ігнатюк М.М. Сулятицький М.І. (2011) СВІЧАДО ЗОРЕСЛОВА ПОСІБНИК-ХРЕСТОМАТІЯ ЗІ СЦЕНІЧНОЇ МОВИ

Корольов К. Енциклопедія символів, знаків, емблем

Каламбет С.В. (2015) МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Кисіль О. (1925) УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР 1-77

Кисіль О. (1925) УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР 78-171

Квітка Н. ( 2013) МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З МУЗИКОТЕРАПІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗІ

Клековкін О. Ю. (2017) ІСТОРІЯ ТКАТРУ. НАПРЯМИ. ШКОЛИ. МЕТОДИ. ПОСТАТІ

Кобзарев О. ( 2015) ФАНДРЕЙЗИНГ

Ковжога С. О., Тузіков С. А., Карманний Є. В., Зенін А. П. (2018) ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ І ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

Колесніков М. П., Колеснікова О. В., Лозовой В.О. (2003) ЕСТЕТИКА

Котов В. Г. Одерій Л. Є. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ

Кочубей Н.В. (2015) СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кривуля О. М. (2010) ФІЛОСОФІЯ

Крипчук М. В. (2019) ОСНОВИ СЦЕНАРНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Кукуруза Н.В. (2015) РОБОТА НАД ЕСТРАДНИМ НОМЕРОМ. РОЗМОВНИЙ ЖАНР

Курінна Г. В. (2013) СЦЕНАРНА МАЙСТЕРНІСТЬ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ. ТЕЛЕДРАМАТУРГІЯ

Ляшков А. Комп’ютерна графіка

Левченко О. Г., Полукаров О. І., Зацарний В. В. та ін. (2019) ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Левчук Л. Т. (керівник), Гриценко В. С., Єфименко В. В., та ін. (2010) ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

Левчук Л. Т., Панченко В. І. (2010) ЕСТЕТИКА

Литовченко І. (2011) ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ

ЛОКАРЄВА Ю.В. ( 2016) ТЕОРІЯ МУЗИКИ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ

Малашевська І.А. ( 2015) ПРОГРАМА ОЗДОРОВЧО-ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ «ВЕСЕЛКОВА МУЗИКОТЕРАПІЯ»

Мартиненко Л. Б., Гончарова О. В. (2019) ЕСТЕТИКА МИСТЕЦТВА

Мартиненко О. В. Теорія і методика роботи з хореографічним колективом

Матвієнко С. І. (2017) ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ. ВІД ВИТОКІВ ДО ПОЧАТКУ ХХ ст. (2016)

Мацюк З., Станкевич Н. (2005) УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Міщенко М. М. (2014) СУЧАСНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ (друга половина ХХ – початок)

Москаленко В. (2013) ЛЕКЦІЇ З МУЗИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Обух Л. (2020) «ЛЕЛЕЧА ДОЛЯ» ЗБІРКА МУЗИЧНИХ ТВОРІВ З РЕПЕРТУАРУ ВОКАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ ЛАДО

Овчаренко Н. А., Шрамка Я. В. (2018) МУЗИЧНА ОСВІТА. ФІЛОСОФСЬКИЙ, МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ НАГОЛОСИ

Олексюк О.М. (2006) МУЗИЧНА ПЕДАГОГІКА

Олексюк О.М., Бондаренко Л.А. (2018) МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Постнов К. Комп’ютерна графіка

Павлова О. (2012) ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Пітер Брук. (2005) ЖОДНИХ СЕКРЕТІВ. Думки про акторську майстерність і театр

Поддєрьогін А.М. та ін. (2017) ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Подкуйко Н.Д., Кізнер Н.О. (2002) МАРКЕТИНГ В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ

Прищак М. Д., Лесько О. Й. (2016) ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Ревуцька С.К., Зінченко В.М. (2019) АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МУЗИКАНТА

Ростовський О.Я. (2011) ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Серьогін С. М., Бородін Є. І., Комарова К. В., Липовська Н. А., Тарасенко Т. М. (2019) Управління персоналом в органах публічної влади

Сидоренко В. та ін. (2006) НАРИСИ З ІСТОРІЇ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Симоненко В. (2004) УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЖАЗУ

Солдатенко О. І. ( 2015) КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ГІТАРНІ АРАНЖУВАННЯ В РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ

Соломаха С. О. (2013) РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНОГО

Станіславська К.І. (2016) МИСТЕЦЬКО-ВИДОВИЩНІ ФОРМИ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ

Старостіна А.О., Кравченко В.А., Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О. (2018) МАРКЕТИНГ

Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. (2015) ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Тараненко В.М. Сценічна пластика

Тетхем К. Дизайн в моді

Тетхем К. Дизайн в моді (частина 2)

Тресидер Дж. Словник символів

Тарапата-Більченко Л.П. (2004) ФІЛОСОФІЯ МУЗИКИ

Ткаченко Т. В. (2016) ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-СЦЕНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ

Ткачук А.І., Пуляк О.В. (2017) БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

Федорчук В.В. (2008) ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Фесенко Г. Г. (2013) ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ

Храбатин О.І., Яворська Л.В.( 2014) МАРКЕТИНГ

Цветкова МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ

Черкасов В.Ф. (2014) ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Чернецький С. (1934) НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ В ГАЛИЧИНІ

Чернявська О.В., Соколова А.М. ( 2013) ФАНДРАЙЗИНГ

Чоговец В. (1957) ЖИТТЯ І СЦЕНА. (Марія Заньковецька. На шляхах подвигу й слави. Між двох стихій. Колючки і троянди).

Шатун В.Т. (2006) ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Шейко В.М., Тишевська Л.Г. (2006) Історія української культури

Шпак В.К. (2005) АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ПОВСЯКДЕННОГО СПІЛКУВАННЯ

Шевчук А.С. ДИТЯЧА ХОРЕОГРАФІЯ

Яцура В.В., Жук О.П. (2008) МЕНЕДЖМЕНТ

Яцюк О. Основи графічного дизайну на базі комп’ютерних технологій

Різуна В.В. Медіаосвіта та медіаграмотність

Яким С.С. ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

Бисага Ю.М., Бєлов Д.М., Ленгер Я.І., Митровка Я.В. ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

«МЕДІАГРАМОТНІСТЬ як інструмент активного освоєння

Громов Ю. “Виховання актора засобами танцю”

Карпов Н. “Уроки сценічного руху”

Рутберг І. “Пантоміма. Рух і образ”

Сахновський В. “Режисура та методика її викладання”

© Всі права захищені.
Догори