Музичне мистецтво

Факультет музичного мистецтва здійснює набір та готує студентів за спеціальністю 025 Музичне мистецтво, за освітніми ступенями – бакалавр та магістр, на денній та заочній формі навчання.

    Факультет налічує одну випускову кафедру - кафедра естрадного співу та дві теоретичні кафедри:
  • кафедра музично-теоретичних дисциплін;
  • кафедра гуманітарних та мистецьких дисциплін.

Студенти на факультеті навчаються за освітньо-професійною програмою (ОПП): «Естрадний спів» (кваліфікація - артист- вокаліст (естради), викладач).