Відділення молодших спеціалістів

Відділення молодших спеціалістів Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв здійснює підготовку фахівців галузі знань 02 Культура і мистецтво за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за спеціальностями 025 Музичне мистецтво та 026 Сценічне мистецтво.

Відділенням молодших спеціалістів реалізуються наступні освітньо-професійні програми підготовки фахівців:
  спеціальність 025 Музичне мистецтво
 • - Естрадний спів.
  спеціальність 026 Сценічне мистецтво
 • - Сучасний естрадний танець;
 • - Ляльки на естраді;
 • - Циркові жанри: циркова акробатика, циркова гімнастика, еквілібристика, жонглювання;
 • - Циркові жанри: пантоміма, клоунада, ілюзія та маніпуляція.

Серед основних пріоритетів здійснення освітньої діяльності відділення молодших спеціалістів Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв у сфері культури і мистецтва є відтворення принципу безперервної, багатоступеневої освіти, шляхом підготовки висококваліфікованого фахівця, артиста, викладача від молодшого спеціаліста до магістра.
  Відділення молодших спеціалістів складається з 6 циклових комісій:
 • - Циклова комісія гуманітарних та мистецьких дисциплін;
 • - Циклова комісія естрадного співу та музично-теоретичних дисциплін;
 • - Циклова комісія циркових жанрів;
 • - Циклова комісія естрадних жанрів;
 • - Циклова комісія сучасного естрадного танцю;
 • - Циклова комісія пантоміми, клоунади, ілюзії та маніпуляції.